Luovien taiteiden harrastaminen

Päivitetty: 25.3.2013
Seuraava päivitys: 25.3.2019

Ajankäyttötutkimus on haastattelututkimus, johon osallistuvat pitävät kahden vuorokauden ajan tarkkaa kirjaa ajankäytöstään. Eri toimintoihin käytetyn ajan lisäksi selvitetään ajankäytön päivä- ja viikkorytmejä sekä yhdessäoloa.

   

Luovat taideharrastukset

Luovia taideharrastuksia oli 34 prosentilla 10 vuotta täyttäneestä väestöstä tutkimusta edeltäneen 12 kuukauden aikana. Luovia taideharrastuksia ovat tässä yhteydessä soittaminen, laulaminen, näytteleminen, kaunokirjallisten tekstien kirjoittaminen ja kuvataiteet. Naisilla on luovia taideharrastuksia enemmän kuin miehillä. Yleisimpiä luovat taideharrastukset ovat lapsilla. Vuonna 1999 noin 70 prosenttia 10–14-vuotiaista harrasti jotain luovaa taideharrastusta. Tällä hetkellä jokin luova taideharrastus on 75 prosentilla 10–14-vuotiaista.