Kulttuuritilaisuuksissa käyminen

Päivitetty: 17.9.2019
Seuraava päivitys: 1.1.2025

Vapaa-aikatutkimus on kyselytutkimus, jossa selvitetään väestön vapaa-ajan harrastuksia ja yhteiskunnallista osallistumista, niiden kehitystä ja eri väestöryhmien osallistumista. Tutkimuksella saadaan lisäksi tietoa mm. työn ja vapaa-ajan suhteesta, sosiaalisista suhteista ja eri elämänpiirien tärkeydestä. Vapaa-aikatutkimus on tehty vuosina 1977, 1981, 1991, 2002 ja 2017.

   

Ainakin yhdessä kulttuuritilaisuudessa oli käynyt vuoden 2017 aikana 83 prosenttia 10 vuotta täyttäneestä väestöstä. Osuus oli sama kuin vuonna 2009. Kulttuuritilaisuuksiksi on tässä luettu elokuvat, konsertit, teatteri, taidemuseot ja -näyttelyt, muut museot, tanssiesitykset ja ooppera. Elokuvat ja konsertit olivat suosituimmat kulttuuritilaisuudet. Oopperassa käyminen on edelleen selvästi harvinaisin kulttuuriosallistumisen muoto.

Naiset käyvät kulttuuritilaisuuksissa enemmän kuin miehet: naisista 86 prosenttia ja miehistä 81 prosenttia oli käynyt jossakin kulttuuritilaisuudessa. Yleisintä kulttuuritilaisuuksissa käyminen oli lapsilla. Ylemmät toimihenkilöt käyvät kulttuuritilaisuuksissa enemmän kuin muut sosioekonomiset ryhmät.