Kiinteän verkon laajakaistaliittymien nopeudet

Päivitetty: 26.10.2018
Seuraava päivitys: 1.3.2019

Kiinteän verkon liittymämäärät sisältävät kaikki kotitalouksien ja yritysten hankkimat liittymät. Kiinteän verkon laajakaistaliittymiin on tässä tilastossa laskettu kaikki laajakaistaliittymät, jotka on toteutettu muun kuin matkaviestinverkon kautta.

Kaikki kiinteän verkon laajakaistaliittymät on luokiteltu niiden nimellisen tiedonsiirtonopeuden mukaan. Tiedonsiirtonopeudella tarkoitetaan tässä teleoperaattorin ilmoittamaa tiedonsiirtonopeutta verkosta käyttäjälle päin.

   

Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä Suomessa on vakiintunut noin 1,7 miljoonaan liittymään. Näistä liittymistä 88 prosenttia on kotitalousliittymiä. Tämän perusteella voidaan arvioida, että noin 55 prosentissa suomalaisista kotitalouksista oli kesäkuun 2018 lopussa kiinteän verkon laajakaistaliittymä.

Nopeimpien, vähintään 100 megaisten (download 100 Mbit/s), laajakaistaliittymien määrä on kasvanut johdonmukaisesti. 100 megaisia tai nopeampia liittymiä oli jo 35 prosenttia kaikista kiinteän verkon liittymistä. Tällainen download-nopeus mahdollistaa esimerkiksi useiden teräväpiirto- tai jopa tarkempien lähetysten katsomisen samaan aikaan muun nettikäytön kanssa.

Hitaimpien alle 10 megan (Mbit/s) liittymien määrä oli lähes puolittunut vuotta aiempaan verrattuna. Kaikista kiinteän verkon laajakaistaliittymistä kesäkuun lopussa 91 prosenttia oli nopeudeltaan 10 megaisia tai nopeampia.

Download-nopeuksien tapaan myös lähtevän liikenteen tiedonsiirtonopeudetkin (upload) olivat kasvaneet vuoden aikana. Kesäkuun lopussa laajakaistaliittymistä 12 prosenttia oli upload-nopeudeltaan 100 megaisia tai nopeampia. Puolet liittymistä oli kuitenkin edelleen lähtevältä tiedonsiirtonopeudeltaan alle 10 megaisia.

Viestintäviraston tilastosivuilta löytyy lisää puhelin- ja laajakaistapalveluita koskevia tilastoja sekä tarkempaa tietoa näiden kehittymisestä.