Kiinteän verkon laajakaistaliittymien nopeudet

Päivitetty: 12.3.2021
Seuraava päivitys: 8.10.2021

Kiinteän verkon liittymämäärät sisältävät kaikki kotitalouksien ja yritysten käytössä olevat liittymät. Kiinteän verkon laajakaistaliittymiin on tässä tilastossa laskettu kaikki laajakaistaliittymät, jotka on toteutettu muun kuin matkaviestinverkon kautta.

Kaikki kiinteän verkon laajakaistaliittymät on luokiteltu niiden nimellisen tiedonsiirtonopeuden mukaan. Tiedonsiirtonopeudella tarkoitetaan tässä sopimuksessa ilmoitettua maksiminopeutta (vaihteluvälin ylärajaa) verkosta käyttäjälle päin.

   

Kiinteän verkon laajakaistaliittymiä oli joulukuun 2020 lopussa 1,85 miljoonaa, niistä 1,65 miljoonaa oli kotitalousliittymiä. Määrä on kasvanut tasaisesti.

Laajakaistaliittymien download-nopeudet ovat kasvaneet myös vakaasti. Download-nopeudeltaan vähintään 100 megaisten liittymien osuus oli 46 prosenttia. Enää 3 prosenttia liittymistä oli alle 10 megaisia.

Traficomin tilastosivuilta löytyy lisää puhelin- ja laajakaistapalveluita koskevia tilastoja sekä tarkempaa tietoa näiden kehittymisestä.