Kiinteän verkon laajakaistaliittymien nopeudet

Päivitetty: 15.3.2019
Seuraava päivitys: 11.10.2019

Kiinteän verkon liittymämäärät sisältävät kaikki kotitalouksien ja yritysten hankkimat liittymät. Kiinteän verkon laajakaistaliittymiin on tässä tilastossa laskettu kaikki laajakaistaliittymät, jotka on toteutettu muun kuin matkaviestinverkon kautta.

Kaikki kiinteän verkon laajakaistaliittymät on luokiteltu niiden nimellisen tiedonsiirtonopeuden mukaan. Tiedonsiirtonopeudella tarkoitetaan tässä sopimuksessa ilmoitettua maksiminopeutta (vaihteluvälin ylärajaa) verkosta käyttäjälle päin.

   

Kiinteän verkon laajakaistaliittymiä oli Suomessa vuoden 2018 lopussa 1 737 000 kappaletta. Erityisesti kotitalousliittymien määrä on kasvanut jo vuosien ajan ja ylitti vuoden lopussa ensimmäistä kertaa 1,5 miljoonan liittymän rajan.

Vuoden 2018 lopussa enää 7 prosenttia kiinteän verkon laajakaistaliittymistä oli latausnopeudeltaan (download) alle 10 megaisia. Nopeiden liittymien (latausnopeus vähintään 100 Mbit/s) osuus liittymistä kasvaa tasaisesti ja oli vuoden lopussa 36 prosenttia kaikista liittymistä. Lähetysnopeudet (upload) kasvavat latausnopeuksia hitaammin. Kiinteistä laajakaistaliittymistä 92 prosenttia oli vuoden 2018 lopussa lähetysnopeudeltaan alle 100 megaisia, mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin.

Traficomin tilastosivuilta löytyy lisää puhelin- ja laajakaistapalveluita koskevia tilastoja sekä tarkempaa tietoa näiden kehittymisestä.