Kuluttajien luottamus

Päivitetty: 27.5.2020
Seuraava päivitys: 29.6.2020

Kuluttajien luottamus kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.

   

Kuluttajien luottamus elpyi jonkin verran toukokuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa -9,0, kun se huhtikuussa oli -13,9 ja maaliskuussa -7,1. Viime vuoden toukokuussa luottamusindikaattori sai arvon -1,8. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–18. toukokuuta 1 175 Suomessa asuvaa henkilöä. Vallitsevan koronapandemian talous- ja työllisyysvaikutuksista on julkaistu kuluttajien luottamustutkimukseen pohjautuvaa tietoa myös Tilastokeskuksen Tieto&Trendit -lehdessä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää vahvistuivat toukokuussa huhtikuuhun verrattuna. Tosin odotus Suomen taloudesta parani vain hieman. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden kaikki osatekijät taas heikkenivät.

Toukokuussa kuluttajien kuva Suomen talouskehityksestä oli edelleen synkällä tasolla ja lähellä historiallisia pohjalukemiaan vuosilta 2008-2009. Sen sijaan arviot kuluttajan oman talouden nykytilasta ja varsinkin lähitulevaisuudesta olivat toukokuussa enää vain vähän pitkän ajan keskiarvon alapuolella. Lisäksi rahankäyttöaikeet kestotavaroihin ehtivät jo kuukaudessa palautua keskimääräiselle tasolleen.

Tilastojulkistus