Kuluttajien luottamus

Päivitetty: 27.8.2019
Seuraava päivitys: 27.9.2019

Kuluttajien luottamus kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.

   

Kuluttajien näkemyksissä jatkuu alakulo

Kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa -4,5, kun se heinäkuussa oli -3,9 ja kesäkuussa -4,6. Viime vuoden elokuussa luottamusindikaattori sai arvon 2,3. Indikaattorin keskiarvo tammikuusta 2018 lähtien on 0,0. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. elokuuta 1 081 Suomessa asuvaa henkilöä. Tutkimuksen menetelmät uudistuivat toukokuussa.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain arvio kuluttajan oman talouden nykytilasta parani hieman elokuussa heinäkuuhun verrattuna. Muut osatekijät heikkenivät vähän. Odotus Suomen taloudesta oli hyvin pessimistinen. Samalla näkemys kuluttajan oman talouden sekä nykyisestä että tulevasta tilanteesta oli vaisu. Rahankäyttöaikeita kestotavaroihin oli kuluttajilla keskimääräistä hieman enemmän elokuussa.

Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden heikkenivät luottamusindikaattorin osatekijät rahankäyttöä lukuun ottamatta elokuussa. Varsinkin odotus Suomen taloudesta romahti vuodessa.

Tilastojulkistus