Kuluttajabarometri

Päivitetty: 29.4.2019
Seuraava päivitys: 27.5.2019

Kuluttajabarometri kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.

   

Kuluttajien luottamus ennallaan huhtikuussa

Kuluttajien luottamus talouteen on pysytellyt jo puolisen vuotta samalla kohtuullisella tasolla. Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 15,7, kun se maaliskuussa oli 16,1 ja helmikuussa 15,5. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,7. Vuotta aikaisemmin huhtikuussa luottamusindikaattori sai selvästi korkeamman arvon 23,2. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–17. huhtikuuta 1 143 Suomessa asuvaa henkilöä.

Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain kuluttajien odotus Suomen taloudesta koheni hieman huhtikuussa maaliskuuhun verrattuna. Kuva maan talouskehityksestä oli kuitenkin edelleen synkähkö. Luottamusindikaattorin muut kolme osatekijää heikkenivät jokainen hieman huhtikuussa. Arvio omasta taloudesta säilyi silti kohtuullisena ja säästämismahdollisuuksista erinomaisena. Myös odotus työttömyyden vähenemisestä oli yhä myönteinen.

Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden vain näkemys säästämismahdollisuuksista parani huhtikuussa. Muut osatekijät heikkenivät vuodessa, odotus Suomen yleisestä taloudesta merkittävästi.

Tilastojulkistus