Kuluttajien luottamus

Päivitetty: 29.3.2021
Seuraava päivitys: 27.4.2021

Kuluttajien luottamus kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.

   

Kuluttajien luottamus heikkeni hieman – vahva usko omaan talouteen

Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa -3,0, kun se helmikuussa oli -0,8 ja tammikuussa -0,9. Viime vuoden maaliskuussa luottamusindikaattori sai arvon -7,1. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,8. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–21. maaliskuuta 1 080 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain arvio kuluttajan oman talouden nykytilasta parani maaliskuussa helmikuuhun verrattuna. Odotus omasta taloudesta vuoden kuluttua pysyi ennallaan. Sen sijaan vastaava odotus Suomen taloudesta heikkeni nyt selvästi. Kuluttajien aikeet käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan vuoden sisällä vähenivät maaliskuussa hieman.

Viime vuoden maaliskuuhun nähden arvio oman talouden nykytilasta oli tällä kertaa huonompi. Muut kolme osatekijää vahvistuivat vuodessa selvästi.

Maaliskuussa kuluttajien odotus oman taloutensa kehityksestä seuraavan vuoden aikana oli hyvin valoisa ja rahankäyttöaikeita kestotavaroihin ilmeni melko paljon. Sitä vastoin odotus Suomen taloudesta oli vaihteeksi ankeahko. Arvio oman talouden nykytilasta edusti maaliskuussa pitkän ajan keskimääräistä tasoa.