Kuluttajabarometri

Päivitetty: 28.5.2018
Seuraava päivitys: 27.6.2018

Kuluttajabarometri kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.

   

Kuluttajilla vankka rahatilanne eikä pelkoa työttömyydestä

Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 24,8, kun se huhtikuussa oli 23,2 ja maaliskuussa 24,7. Viime vuoden toukokuussa luottamusindikaattori sai arvon 24,1. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,5. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2.–18. toukokuuta 1 114 Suomessa asuvaa henkilöä.

Luottamusindikaattorin osatekijöistä kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta sekä yleisestä työttömyyskehityksestä olivat toukokuussa hyvin valoisat. Arvio kotitalouden säästämismahdollisuuksista oli hyvä.

Huhtikuuhun verrattuna näkemykset omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista paranivat toukokuussa. Odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä pysyivät ennallaan.

Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden vahvistui usko omaan talouteen ja varsinkin työttömyyden vähenemiseen. Sen sijaan odotus Suomen taloudesta heikkeni vuodessa hieman ja arvio säästämismahdollisuuksista pysyi suunnilleen ennallaan.

Tilastojulkistus