Kuluttajien luottamus

Päivitetty: 28.10.2019
Seuraava päivitys: 27.11.2019

Kuluttajien luottamus kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.

   

Kuluttajien luottamus heikkeni lokakuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa -6,6, kun se syyskuussa oli -4,2 ja elokuussa -4,5. Viime vuoden lokakuussa luottamusindikaattori sai arvon 0,2. Indikaattorin keskiarvo tammikuusta 2018 lähtien on -0,5. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–20. lokakuuta 1 008 Suomessa asuvaa henkilöä. Tutkimuksen menetelmät uudistuivat toukokuussa.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät lokakuussa sekä syyskuuhun että vuoden takaiseen verrattuna. Odotus Suomen talouskehityksestä romahti viime vuodesta ja oli lokakuussa synkkä. Kuluttajan oman talouden nykytilasta ja lähitulevaisuudesta näkemykset olivat vaisut. Samalla rahankäyttöaikeetkin ovat vähentyneet keskimääräiselle tasolle.

Lokakuussa kuluttajat ennakoivat vahvasti, että myös työttömyystilanne Suomessa heikkenee jatkossa. Lisäksi työlliset kuluttajat kokivat, että omakohtainen työttömyyden uhka on lisääntynyt merkittävästi viime aikoina. Tosin, joka toisella työssä käyvällä ei uhkaa ole ilmennyt lainkaan.

Tilastojulkistus