Kuluttajien luottamus

Päivitetty: 27.6.2019
Seuraava päivitys: 29.7.2019

Kuluttajien luottamus kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.

   

Kuluttajien luottamus vajosi kesäkuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa -4,6, kun se toukokuussa oli -1,8 ja huhtikuussa -1,7. Viime vuoden kesäkuussa luottamusindikaattori sai arvon 1,7. Indikaattorin keskiarvo tammikuusta 2018 lähtien on 0,5. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–17. kesäkuuta 1 019 Suomessa asuvaa henkilöä. Tutkimuksen menetelmät uudistuivat toukokuussa.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain rahankäyttöaikeet kestotavaroihin pysyivät kesäkuussa ennallaan toukokuuhun verrattuna. Muut osatekijät heikkenivät selvästi. Odotus Suomen yleisestä taloudesta oli hyvin pessimistinen. Samalla kuva kuluttajan oman talouden sekä nykyisestä että tulevasta tilanteesta oli heikko. Kestokulutusaikeita oli kuluttajilla keskimääräistä enemmän kesäkuussa.

Myös viime vuoden vastaavaan aikaan nähden heikkenivät luottamusindikaattorin osatekijät rahankäyttöä lukuun ottamatta kesäkuussa. Varsinkin odotus Suomen taloudesta romahti vuodessa.

Tilastojulkistus