Kuluttajien luottamus

Päivitetty: 27.5.2021
Seuraava päivitys: 28.6.2021

Kuluttajien luottamus kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.

   

Kuluttajien luottamus pysyi vahvalla tasolla toukokuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 2,7, kun se huhtikuussa oli 3,8 ja maaliskuussa -3,0. Viime vuoden toukokuussa luottamusindikaattori sai arvon -9,0. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,8. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. toukokuuta 990 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain odotus Suomen taloudesta vuoden kuluttua parani toukokuussa huhtikuuhun verrattuna. Odotus kuluttajan omasta taloudesta pysyi suunnilleen ennallaan. Muut osatekijät heikkenivät kuukaudessa. Viime vuoden toukokuuhun nähden kaikki neljä osatekijää olivat nyt selvästi paremmalla tasolla.

Luottamusindikaattorin osatekijöistä kuluttajien odotus omasta taloudestaan ja rahankäyttöaikeet kestotavaroihin seuraavan vuoden aikana olivat toukokuussa hyvin vahvat. Arvio myös Suomen talouden tulevasta kehityksestä oli melko valoisa. Toukokuussa näkemys kuluttajan oman talouden nykytilasta oli pitkän ajan keskimääräisellä tasolla.

Tilastojulkistus