Kuluttajien luottamus

Päivitetty: 27.8.2021
Seuraava päivitys: 27.9.2021

Kuluttajien luottamus kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.

   

Kuluttajien kuva omasta taloudestaan koheni yhä elokuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa 4,0, kun se heinäkuussa oli 4,4 ja kesäkuussa 4,6. Luottamus talouteen oli elokuussa edelleen hyvin vahvaa, sillä luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7. Vastaavaan aikaan viime vuonna indikaattori sai arvon -5,1. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. elokuuta 971 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä arvio kuluttajan oman talouden nykytilasta oli elokuussa valoisin koko mittaushistoriassa 1995–2021. Myös odotus omasta taloudesta vuoden kuluttua oli hyvin optimistinen. Lisäksi rahankäyttöaikeita kestotavaroihin lähikuukausina ilmeni runsaasti. Näkymä Suomen yleisen talouden tulevasta kehityksestä oli sekin elokuussa hyvä.

Heinäkuuhun verrattuna odotus omasta taloudesta parani elokuussa. Sen sijaan odotus Suomen taloudesta heikkeni kuukaudessa. Arviot oman talouden nykytilasta ja rahankäyttöaikeista pysyivät elokuussa suunnilleen ennallaan. Viime vuoden elokuuhun nähden kaikki neljä osatekijää olivat nyt jopa selvästi vahvemmalla tasolla.

Tilastojulkistus