Kuluttajien luottamus

Päivitetty: 27.12.2021
Seuraava päivitys: 27.1.2022

Kuluttajien luottamus kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.

   

Kuluttajien luottamus painui reilusti pakkaselle joulun alla

Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa -3,5, kun se marraskuussa oli 1,2 ja lokakuussa 2,7. Viime vuoden joulukuussa luottamusindikaattori sai arvon -4,6. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–16. joulukuuta 913 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät selvästi joulukuussa marraskuuhun verrattuna. Viime vuoden joulukuuhun nähden odotus Suomen taloudesta vuoden kuluttua vahvistui ja muut osatekijät pysyivät suunnilleen ennallaan.

Joulukuussa odotukset omasta ja varsinkin Suomen taloudesta olivat vaisut. Arvio kuluttajan oman talouden nykytilasta ja aikeet ostaa kestokulutustavaroita vastasivat pitkän ajan keskimääräistä tasoa.

Tilastojulkistus