Kuluttajabarometri 

Päivitetty: 27.3.2018 - Seuraava päivitys: 27.4.2018
   
 
 
Jaa

Kuluttajilla vahva luottamus talouteen ja hyvä rahatilanne

Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 24,7, kun se helmikuussa oli 25,8. Lukemat ovat 30-vuotisen mittaushistorian korkeimmat. Viime vuoden maaliskuussa luottamusindikaattori sai arvon 22,9. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,4. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–16. maaliskuuta 1 165 Suomessa asuvaa henkilöä.

Luottamusindikaattorin osatekijöistä odotukset kuluttajan omasta taloudesta sekä Suomen taloudesta ja työttömyydestä heikkenivät maaliskuussa hieman helmikuuhun verrattuna. Sen sijaan arviot kotitalouden säästämismahdollisuuksista paranivat. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden usko työttömyyden vähenemiseen vahvistui ja kuva omasta taloudesta heikkeni hieman. Muut osatekijät pysyivät vuodessa ennallaan.

Maaliskuussa kuluttajien odotukset Suomen taloudesta, työttömyyskehityksestä ja omista säästämismahdollisuuksista olivat hyvin valoisat. Arviot myös omasta taloudesta yleensä olivat hyvät.

Kuluttajat arvioivat kotitaloutensa rahatilanteen maaliskuussa paremmaksi kuin koskaan. Ajankohtaa pidettiin hyvin otollisena säästämiselle, hieman myös lainanotolle ja kestotavaroiden ostamiselle. Työlliset kuluttajat kokivat maaliskuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla vähentynyt merkittävästi viime aikoina.

Tilastojulkistus

Lähde:
Tilastokeskus / Kuluttajabarometri


Indikaattorin kuvaus

Kuluttajabarometri kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.