Kuluttajabarometri

Päivitetty: 27.11.2018
Seuraava päivitys: 27.12.2018

Kuluttajabarometri kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.

   

Kuluttajien luottamus vahvistui hieman – usko Suomen talouteen hiipuu

Kuluttajien luottamus talouteen on kohentunut hieman viime kuusta. Kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa 18,3, kun se lokakuussa oli 16,8 ja syyskuussa 20,2. Viime vuoden marraskuussa luottamusindikaattori sai arvon 23,0. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,6. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–19. marraskuuta 1 110 Suomessa asuvaa henkilöä.

Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä kuluttajien odotukset Suomen taloudesta heikkenivät marraskuussa edelleen lokakuuhun verrattuna. Näkymät Suomen talouden kehityksestä olivat kuluttajien mielestä huonot, mutta odotukset työttömyyskehityksestä olivat entistä valoisammat. Odotukset kuluttajan omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista paranivat marraskuussa entisestään.

Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden usko Suomen talouteen ja työttömyyden vähenemiseen heikkeni marraskuussa. Näkemykset omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista sen sijaan paranivat vuoden tarkastelujaksolla.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Tilastojulkistus