Yritystoiminnan kansainvälistyminen

Päivitetty: 18.12.2017
Seuraava päivitys: 18.12.2018

Indikaattori kuvaa Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihdon ja henkilöstön osuutta kaikkien Suomessa toimivien yritysten henkilöstöstä ja liikevaihdosta.

Ulkomaiset tytäryhtiöt -tilasto kuvaa Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden toimintaa (Inward statistics on foreign affiliates, Inward FATS). Tiedot kuvaavat maailmanlaajuista verkottumista, joka on osa globalisaatiota. Lisäksi tietoja käytetään apuna kuvattaessa Suomessa toimivien yritysten omistusrakennetta ja arvioitaessa niiden houkuttelevuutta ulkomaisille yrityksille tai muille instituutioille.

Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan vuonna 2014. Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2013 -tilaston tietoja ei tästä syystä voi verrata saman tilaston aiempiin julkistuksiin. Uudistus kuitenkin parantaa yritystilastojen yhtenäisyyttä. Merkittävimmät muutokset liittyvät toimialaluokituksen, yritystietojen (mm. liikevaihto- ja henkilöstötieto) ja yritysjärjestelyjen käsittelyn yhtenäistämiseen sekä päättelysääntöihin, joiden perusteella tilastojen yritys- tai toimipaikkajoukko muodostetaan.

   

Ruotsalaisyhtiöt kasvun tiellä Suomessa

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa sijaitsevat ulkomaiset yritykset työllistivät 243 350 henkilöä vuonna 2016. Tämä oli hieman enemmän edellisvuoteen verrattuna. Eniten työllistivät ruotsalaiset, yhdysvaltalaiset, saksalaiset ja britannialaiset yritykset. Ruotsalaisyhtiöiden henkilöstön osuus Suomessa sijaitsevista ulkomaisista yrityksistä oli peräti 35,5 prosenttia. Teollisuuden toimiala oli merkittävin sekä henkilöstön lukumäärällä että liikevaihdolla mitattuna. Ruotsalaiset yritykset työllistivät teollisuuden henkilöstöstä 21 prosenttia. Ulkomaisten yritysten lukumäärä kasvoi hieman ollen 4 570 kappaletta.

Ulkomaiset yritykset työllistävät 17 prosenttia Suomessa toimivien yritysten henkilöstöstä (liitekuvio 1). Osuus ei ole muuttunut edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon osuus laski hieman ollen 22 prosenttia Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta. Osuudet kuitenkin vaihtelevat merkittävästi toimialoittain.