Yritystoiminnan kansainvälistyminen

Päivitetty: 18.12.2018
Seuraava päivitys: 19.12.2019

Indikaattori kuvaa Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihdon ja henkilöstön osuutta kaikkien Suomessa toimivien yritysten henkilöstöstä ja liikevaihdosta.

Ulkomaiset tytäryhtiöt -tilasto kuvaa Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden toimintaa (Inward statistics on foreign affiliates, Inward FATS). Tiedot kuvaavat maailmanlaajuista verkottumista, joka on osa globalisaatiota. Lisäksi tietoja käytetään apuna kuvattaessa Suomessa toimivien yritysten omistusrakennetta ja arvioitaessa niiden houkuttelevuutta ulkomaisille yrityksille tai muille instituutioille.

Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan vuonna 2014. Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2013 -tilaston tietoja ei tästä syystä voi verrata saman tilaston aiempiin julkistuksiin. Uudistus kuitenkin parantaa yritystilastojen yhtenäisyyttä. Merkittävimmät muutokset liittyvät toimialaluokituksen, yritystietojen (mm. liikevaihto- ja henkilöstötieto) ja yritysjärjestelyjen käsittelyn yhtenäistämiseen sekä päättelysääntöihin, joiden perusteella tilastojen yritys- tai toimipaikkajoukko muodostetaan.

   

Ulkomaiset tytäryhtiöt merkittäviä teollisuudessa

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa sijaitsevat ulkomaiset yritykset tuottivat liikevaihtoa 92,2 miljardia euroa vuonna 2017. Tämä oli yhdeksän prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna. Teollisuuden toimiala oli merkittävin sekä henkilöstön lukumäärällä että liikevaihdolla mitattuna. Eniten liikevaihtoa tuottivat ruotsalaiset, saksalaiset, yhdysvaltalaiset, sveitsiläiset ja tanskalaiset yritykset. Ruotsalaisyhtiöiden liikevaihdon osuus suomessa sijaitsevista ulkomaisista yrityksistä oli 22,1 prosenttia. Ulkomaiset yritykset työllistivät 254 980 henkilöä eli hieman edellisvuotta enemmän. Ulkomaisten yritysten lukumäärä laski hieman ollen 4 308 kappaletta.

Ulkomaiset yritykset työllistävät 17,5 prosenttia Suomessa toimivien yritysten henkilöstöstä (liitekuvio 1). Osuus nousi hieman edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon osuus kohosi hieman ollen 22,4 prosenttia Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta. Osuudet kuitenkin vaihtelevat merkittävästi toimialoittain. Päätoimialoilla liikevaihdon ja henkilöstön osuudet vaihtelevat 8 prosentista 42 prosenttiin.

Tilastojulkistus