Viljasato

Päivitetty: 22.11.2018
Seuraava päivitys: 29.3.2019

Viljasato kuvaa kotimaisen viljan tuotantomäärää. Se sisältää tärkeimpien viljakasviemme eli vehnän, rukiin, ohran ja kauran satomäärät. Viljan satotiedot ovat osa satotilastoa, joka sisältää tärkeimpien peltokasvien satotiedot. Satotiedot on kerätty 1920-luvulta lähtien otantatutkimuksena maatiloilta. Ennakkotilastoon on saatu noin 4 800 tilan tiedot. Tiedot tarkentuvat lopullisiksi maaliskuussa 2019, jolloin satomäärien laskemisessa on käytettävissä kaikilta otokseen kuuluvilta maatiloilta saadut tarkistetut satotiedot. Tiedot estimoidaan koskemaan kaikkia Suomen maatiloja, joita on noin 48 000.

   

Viljasato yhtä pieni kuin 20 vuotta sitten

Luonnonvarakeskuksen satotilaston mukaan viljasato jäi vuonna 2018 lähelle 2,7 miljardia kiloa. Sato oli yhtä pieni viimeksi vuonna 1989. Viljasato koostuu pääosin tärkeimmistä rehuviljoistamme ohrasta (1,3 miljardia kiloa) ja kaurasta (0,8 miljardia kiloa). Ohrasato pieneni viime vuodesta yhdeksän prosenttia ja kaurasato vielä enemmän (-19 %). Kolmanneksi viljellyimmän viljan eli vehnän sato pieneni jopa 38 prosenttia. Eniten väheni rukiin sato, peräti 64 %.

Viljasatoa pienensi heti alkuunsa lähes kaikilla viljoilla viime vuotta pienempi kylvöala, vain ohra-ala kasvoi vuodesta 2017. Satomäärää kuritti eniten poikkeuksellisen kuiva kasvukausi. Kaikilla viljoilla hehtaarisato (kg/ha) oli noin neljänneksen tavanomaista pienempi.

Rukiin omavaraisuus menetetään?

Ruissato, 41 miljoonaa kiloa, ei riittää kattamaan noin sadan miljoonan kilon vuosikulutusta kotimaassa. 2000-luvulla ruissato on riittänyt kattamaan kotimaan vuosikulutuksen vain kolme kertaa.