Viljasato

Päivitetty: 16.3.2021
Seuraava päivitys: 18.11.2021

Viljasato kuvaa kotimaisen viljan tuotantomäärää. Se sisältää tärkeimpien viljakasviemme eli vehnän, rukiin, ohran ja kauran satomäärät. Viljan satotiedot ovat osa satotilastoa, joka sisältää tärkeimpien peltokasvien satotiedot. Satotiedot on kerätty 1920-luvulta lähtien otantatutkimuksena maatiloilta. Luke kerää satotilaston tiedot verkkokyselyn ja puhelinhaastattelujen avulla noin 6 200 maatilalta, joista 700 on luomutiloja. Tiedot estimoidaan koskemaan kaikkia Suomen maatiloja, joita on noin 46 000.

   

Tämän vuoden viljasato on 2000-luvun kolmanneksi pienin

Vuoden 2020 viljasadon pääviljan, ohran, sato jäi kuudenneksen keskimääräisestä. Samoin kävi ja ruissadoille. Vehnäsato jäi viidennekseen. Sen sijaan kaurasato ylittää kymmenen vuoden keskisadon viidenneksellä.

  • Noin 3,3 miljardin kilon viljasato riittää määrällisesti viime vuosien noin 2,8 miljardin kilon vuosittaiseen kotimaiseen käyttöön. Vaikka määrä on riittävä, ei se täysin vastaa käyttötarpeitamme. Lisäksi kaurasadostamme kolmannes eli noin 300-400 miljoonaa kiloa on päätynyt pääosin eurooppalaisiin ruokapöytiin, kertoo yliaktuaari Anneli Partala Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Ruissato notkahti – vastaa reilun puolen vuoden kulutusta

Noin 67 miljoonan kilon ruissato riittää laskennallisesti kahdeksan kuukauden tarpeeseen kotimaassa. Huonoina satovuosina ruista on tuotu Suomeen, mutta tällä kertaa vuoden 2019 runsasta ruissatoa on vielä varastoissa ja se vähentää tuontipaineita.

Luomusadot nousussa viljelyalan kasvun myötä

Luonnonmukaisesti viljelty vilja-ala kasvussa. Luomukaurasato kasvoikin yhdeksän prosenttia viime vuodesta. Luomukaurasato, noin 83 miljoonaa kiloa, on noin seitsemän prosenttia Suomen koko kaurasadosta. Luomukauraa on sekä tuotu että viety Suomesta viime vuosina.