Viljasato

Päivitetty: 9.3.2018
Seuraava päivitys: 31.10.2018

Viljasato kuvaa kotimaisen viljan tuotantomäärää. Se sisältää tärkeimpien viljakasviemme eli vehnän, rukiin, ohran ja kauran satomäärät. Viljan satotiedot ovat osa satotilastoa, joka sisältää tärkeimpien peltokasvien satotiedot. Satotiedot on kerätty 1920-luvulta lähtien otantatutkimuksena maatiloilta. Vuonna 2017 tiedot kerättiin verkkopalvelun ja puhelinhaastattelujen avulla noin 6 200 maatilalta, joista 600 oli luomutilaa. Tiedot estimoidaan koskemaan kaikkia Suomen maatiloja, joita on noin 50 000.

   

Toiseksi pienin viljasato 2000-luvulla

Luonnonvarakeskuksen satotilaston mukaan viljasato vuonna 2017 jäi 3,4 miljardiin kiloon. Sato on jäänyt 2000-luvulla alle 3,5 miljardin kilon aiemmin vain vuonna 2010. Viljasato koostuu pääosin tärkeimmistä rehuviljoistamme ohrasta (1,5 miljardia kiloa) ja kaurasta (1,0 miljardia kiloa). Ohrasato pieneni viime vuodesta kahdeksan prosenttia ja kaurasato hieman vähemmän (-2 %). Kolmanneksi viljellyimmän viljan eli vehnän sato pieneni noin 3 prosenttia. Sen sijaan rukiin sato kasvoi kolmanneksen ja oli 114 miljoonaa kiloa.

Viljasatoa pienensi heti alkuunsa lähes kaikilla viljoilla viime vuotta pienempi kylvöala. Satomäärää kuritti lisäksi syksyn sateiden takia poikkeuksellisen suuret katoalat. Todellisen kadon esti viime vuosia suurempi hehtaarisato korjatulta alalta.

Rukiin omavaraisuus palautumassa

Ruissato, 114 miljoonaa kiloa, on suurin sitten vuoden 1990. Se riittää kattamaan noin sadan miljoonan kilon kulutuksen kotimaassa vuodeksi eteenpäin. 2000-luvulla ruissato on riittänyt kattamaan kotimaan vuosikulutuksen vain kolme kertaa.