Viljasato

Päivitetty: 21.3.2019
Seuraava päivitys: 22.11.2019

Viljasato kuvaa kotimaisen viljan tuotantomäärää. Se sisältää tärkeimpien viljakasviemme eli vehnän, rukiin, ohran ja kauran satomäärät. Viljan satotiedot ovat osa satotilastoa, joka sisältää tärkeimpien peltokasvien satotiedot. Satotiedot on kerätty 1920-luvulta lähtien otantatutkimuksena maatiloilta. Vuonna 2018 tiedot kerättiin verkkopalvelun ja puhelinhaastattelujen avulla noin 6 200 maatilalta, joista 660 oli luomutilaa. Tiedot estimoitiin koskemaan kaikkia Suomen maatiloja, joita on noin 48 000.

   

Viljasato pienin 26 vuoteen

Luonnonvarakeskuksen satotilaston mukaan viljasato jäi vuonna 2018 lähelle 2,7 miljardia kiloa. Sato oli yhtä pieni viimeksi vuonna 1992. Viljasato koostuu pääosin tärkeimmistä rehuviljoistamme ohrasta (1,3 miljardia kiloa) ja kaurasta (0,8 miljardia kiloa). Ohrasato pieneni viime vuodesta kahdeksn prosenttia ja kaurasato vielä enemmän (-19 %). Kolmanneksi viljellyimmän viljan eli vehnän sato pieneni jopa 38 prosenttia. Eniten väheni rukiin sato, peräti 63 %.

Viljasatoa pienensi heti alkuunsa lähes kaikilla viljoilla viime vuotta pienempi kylvöala, vain ohra-ala kasvoi vuodesta 2017. Satomäärää kuritti eniten poikkeuksellisen kuiva kasvukausi. Kaikilla viljoilla hehtaarisato (kg/ha) oli noin neljänneksen tavanomaista pienempi.

Rukiin omavaraisuus menetetään?

Ruissato, 42 miljoonaa kiloa, ei riittää kattamaan koimaista noin sadan miljoonan kilon vuosikulutusta. 2000-luvulla ruissato on riittänyt kattamaan kotimaan vuosikulutuksen vain kolme kertaa.

Luomuviljasato pieneni kymmenyksellä

Suomen viljasadosta noin kolme prosenttia eli noin 86 miljoonaa kiloa on luomuviljaa. Pääosa siitä on kauraa. Kotimainen myllyteollisuus on viime vuosina lisännyt sekä tavanomaisesti että luomusäädösten mukaisesti tuotetun kauran käyttöä. Suomalainen kaura ja sen tuotteet käyvät kaupaksi myös maailmalla.