Inflaatio

Päivitetty: 14.7.2021
Seuraava päivitys: 13.8.2021

Kuluttajahintaindeksiä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Inflaatiolla tarkoitetaan yleisen hintatason nousua. Kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa asuvien kotitalouksien Suomesta ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä. Kuluttajahintaindeksi lasketaan menetelmällä, jossa eri hyödykkeiden hinnat painotetaan yhteen niiden kulutusosuuksilla.

Määrävuosin uudistettavat kuluttajahintaindeksit sopivat lyhyen aikavälin tarkasteluihin. Pitkän aikavälin tarkasteluihin, esim. vuokran tarkistamiseen, soveltuu parhaiten elinkustannusindeksi. Se on uusimmasta kuluttajahintaindeksistä laskettu pitkä aikasarja ja kehittyy samalla tavalla kuin kuluttajahintaindeksi. Monet vuokrat, niin asuin- ja liikehuoneistojen kuin maanvuokratkin, on sidottu yleensä elinkustannusindeksiin.

Inflaatiolla on, yhdessä talouden kasvun, työttömyyden kehityksen ja talouden tasapainon kanssa, keskeinen vaikutus talouden suhdanteisiin Suomessa. Korkeasta ja epävakaasta inflaatiosta on haittaa niin taloudelle, kuluttajille kuin yrityksillekin. Inflaatiokehitystä pyritään talouspolitiikan keinoin tasapainottamaan, koska inflaation epävakaus aiheuttaa markkinoilla epävarmuutta, tehottomuutta ja vaikeuttaa investointien ja säästämisen suunnittelua. Inflaation vaikutukset heijastuvat tavallisten kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan sekä toisaalta yritysten investointihalukkuuteen.

   

Inflaatio kesäkuussa 2,0 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli kesäkuussa 2,0 prosenttia. Toukokuussa inflaatio oli 2,2 prosenttia. Inflaation hidastuminen johtui muun muassa polttoaineiden hintojen vuosikasvun hidastumisesta.

Kesäkuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten bensiinin, dieselin, omakotitalokiinteistöjen ja omakotitalon peruskorjauksen kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten pitkien junamatkojen, asuntolainojen keskikoron, kulutusluottojen korkojen, laivalla tehtävien reittimatkojen ja televisioiden halpeneminen. Toukokuusta kesäkuuhun kuluttajahinnat laskivat 0,1 prosenttia. Muun muassa vaatteiden ja vihannesten hinnat laskivat.

Tilastojulkistus