Indikatorer för hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en fortgående och styrd samhällelig förändring som sker globalt, regionalt och lokalt, och som har som mål att trygga goda levnadsförhållanden för nuvarande och kommande generationer. Detta innebär också att miljön, individen och ekonomin beaktas jämlikt i beslutsfattandet och verksamheten.

Läs mer

I Finland främjas hållbar utveckling bl.a. genom ett nationellt samhälleligt åtagande för hållbar utveckling. Åtagandet ingår i det nationella genomförandet av FN:s RIO+20-process. Det samhälleliga åtagandet inbegriper flera mål, där olika aktörer förbinder sig till åtgärder.

Läget för hållbar utveckling följs med hjälp av indikatorer. Finland har en lång tradition av indikatorarbete: den första indikatorsamlingen över hållbar utveckling offentliggjordes 2000. Dessutom har Finland aktivt deltagit i utvecklandet av internationella indikatorsamlingar, t.ex. av FN:s, EU:s och de nordiska ländernas motsvarande projekt.

RIO+20-åtagandeprocessens indikatorer presenteras på webbsidan www.ym.fi/sv-FI/Miljo/Hallbar_utveckling.