Bostadshushåll efter personantal 

Uppdaterad: 24.5.2016 - Uppdateras nästa gång: 22.5.2017
   
 
 
Dela på

Källa:
Statistikcentralen, Bostäder och boendeförhållanden


Beskrivning av indikatorn

Ett bostadshushåll bildas av alla de personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet. I bostadshushåll ingår inte personer som enligt befolkningsdatasystemet stadigvarande bor på anstalt eller utomlands, personer som är bostadslösa och personer med okänd vistelseort.

Ett bostadshushåll kan omfatta flera hushåll. Ett hushåll omfattar samtliga personer som delar bostad och kosthåll eller på annat sätt använder sina inkomster tillsammans.