Bostadspriser 

Uppdaterad: 28.1.2014 - Uppdateras nästa gång: 28.4.2014
   
 
 
Dela på

Aktiebostadspriserna under fjärde kvartalet

Under fjärde kvartalet 2013 sjönk priserna på gamla bostäder i hela landet med 0,1 procent från föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,3 procent, medan de i övriga Finland steg med 0,1 procent. Jämfört med motsvarande period år 2012 steg priserna i hela landet med 1,4 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,9 procent och i övriga Finland med 1,1 procent.

Under oktober-december var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 261 euro i hela landet, 3 549 euro i huvudstadsregionen och 1 680 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder sjönk med 1,5 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 2,6 procent och i övriga Finland med 0,9 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2012 sjönk priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 0,7 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 3,4 procent, medan de i övriga Finland steg med 0,8 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 385 euro i hela landet, 4 607 euro i huvudstadsregionen och 2 946 euro i övriga Finland.

Enligt de preliminära uppgifterna för hela år 2013 steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder med 1,6 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,5 procent och i övriga Finland med 0,8 procent. År 2013 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset i hela landet 2 259 euro, i huvudstadsregionen 3 527 euro och i övriga Finland 1 688 euro. De slutliga uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder för år 2013 publiceras 28.4.2014.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg med 1,8 procent år 2013. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,7 procent och i övriga Finland med 1,8 procent jämfört med året innan. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var i hela landet 3 395 euro, i huvudstadsregionen 4 601 euro och i övriga Finland 2 962 euro.

Avvikelserna mellan resultaten från månads- och kvartalsstatistiken beror på att månadsstatistiken produceras med en grövre områdesindelning och med en annan viktstruktur än kvartalsstatistiken. Basåret för kvartalsindexet är år 2005.


Källa:
Statistikcentralen, Bostadspriser


Beskrivning av indikatorn

Bostadsprisindex beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter. 

Realprisindex anger förändringen av realpriserna jämfört med indexets bastidpunkt (år 2000). Realprisindexet fås genom att dividera nominalprisindexets poängtal med poängtalet för konsumentprisindexet under motsvarande tidpunkt och motsvarande basår.
 
Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer. Statistiken baserar sig på anmälningar om överlåtelseskatt.