Bostadspriser 

Uppdaterad: 28.7.2014 - Uppdateras nästa gång: 28.10.2014
   
 
 
Dela på

Aktiebostadspriserna under första kvartalet

Under första kvartalet 2014 sjönk priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,7 procent från föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,4 procent och i övriga Finland med 1,0 procent. Jämfört med motsvarande period år 2013 innan var priserna i hela landet oförändrade. I huvudstadsregionen gick priserna upp med 0,9 procent, medan priserna sjönk med 0,8 procent på övriga håll i landet.

Under januari–mars var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 267 euro i hela landet, 3 547 euro i huvudstadsregionen och 1 689 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg med 3,3 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 5,6 procent och i övriga Finland med 2,1 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2013 steg priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 2,1 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 4,9 procent och i övriga Finland med 0,6 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 524 euro i hela landet, 4 902 euro i huvudstadsregionen och 3 028 euro i övriga Finland.

Avvikelserna mellan resultaten från månads- och kvartalsstatistiken beror på att månadsstatistiken produceras med en grövre områdesindelning och med en annan viktstruktur än kvartalsstatistiken. Basåret för kvartalsindexet är år 2005.


Källa:
Statistikcentralen, Bostadspriser


Beskrivning av indikatorn

Bostadsprisindex beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter. 

Realprisindex anger förändringen av realpriserna jämfört med indexets bastidpunkt (år 2000). Realprisindexet fås genom att dividera nominalprisindexets poängtal med poängtalet för konsumentprisindexet under motsvarande tidpunkt och motsvarande basår.
 
Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer. Statistiken baserar sig på anmälningar om överlåtelseskatt.