Bostadspriser 

Uppdaterad: 28.1.2015 - Uppdateras nästa gång: 29.4.2015
   
 
 
Dela på

Aktiebostadspriserna sjönk under fjärde kvartaletEnligt Statistikcentralens preliminära uppgifter under fjärde kvartalet 2014 sjönk priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,4 procent från föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,2 procent och i övriga Finland med 0,5 procent. Jämfört med motsvarande period år 2013 sjönk priserna i hela landet med 1,0 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,5 procent och i övriga Finland med 1,5 procent.

Under oktober-december var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 262 euro i hela landet, 3 556 euro i huvudstadsregionen och 1 678 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder sjönk med 0,6 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,2 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,6 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2013 steg priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 1,4 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 4,9 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,5 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 495 euro i hela landet, 4 781 euro i huvudstadsregionen och 3 032 euro i övriga Finland.

Enligt de preliminära uppgifterna för hela år 2014 sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder med 0,6 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,2 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,3 procent. År 2014 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset i hela landet 2 283 euro, i huvudstadsregionen 3 578 euro och i övriga Finland 1 698 euro. De slutliga uppgifterna om priserna på gamla bostäder för år 2014 publiceras 29.4.2015.

År 2014 steg priserna på nya höghus- och radhusbostäder med 1,4 procent i hela landet. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,4 procent och i övriga Finland med 0,8 procent jämfört med året innan. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya bostäder var i hela landet 3 475 euro, i huvudstadsregionen 4 691 euro och i övriga Finland 3 037 euro.

Källa:
Statistikcentralen, Bostadspriser


Beskrivning av indikatorn

Bostadsprisindex beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter. 

Realprisindex anger förändringen av realpriserna jämfört med indexets bastidpunkt (år 2000). Realprisindexet fås genom att dividera nominalprisindexets poängtal med poängtalet för konsumentprisindexet under motsvarande tidpunkt och motsvarande basår.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .

Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer. Statistiken baserar sig på anmälningar om överlåtelseskatt.