Bostadspriser 

Uppdaterad: 28.10.2014 - Uppdateras nästa gång: 28.1.2015
   
 
 
Dela på

Aktiebostadspriserna under tredje kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,7 procent från föregående kvartal under tredje kvartalet 2014. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,3 procent och i övriga Finland med 0,2 procent. Jämfört med motsvarande period år 2013 sjönk priserna i hela landet med 1,0 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,8 procent och i övriga Finland med 1,2 procent.

Under juli-september var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 284 euro i hela landet, 3 582 euro i huvudstadsregionen och 1 698 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder sjönk med 0,8 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,5 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 2,0 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2013 steg priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 0,5 procent. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 1,0 procent och i övriga Finland med 0,2 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 453 euro i hela landet, 4 615 euro i huvudstadsregionen och 3 035 euro i övriga Finland.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna.

Källa:
Statistikcentralen, Bostadspriser


Beskrivning av indikatorn

Bostadsprisindex beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter. 

Realprisindex anger förändringen av realpriserna jämfört med indexets bastidpunkt (år 2000). Realprisindexet fås genom att dividera nominalprisindexets poängtal med poängtalet för konsumentprisindexet under motsvarande tidpunkt och motsvarande basår.
 
Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer. Statistiken baserar sig på anmälningar om överlåtelseskatt.