Bostadspriser 

Uppdaterad: 28.7.2015 - Uppdateras nästa gång: 28.10.2015
   
 
 
Dela på

Aktiebostadspriserna sjönk under första kvartalet


Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter Under första kvartalet 2015 sjönk priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,2 procent från föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,6 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,0 procent. Jämfört med motsvarande period år 2014 sjönk priserna i hela landet med 1,1 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,3 procent och i övriga Finland med 1,8 procent.

Under januari–mars var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 256 euro i hela landet, 3 551 euro i huvudstadsregionen och 1 675 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg med 2,8 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,9 procent, medan de i övriga Finland steg med 5,0 procent.

Källa:
Statistikcentralen, Bostadspriser


Beskrivning av indikatorn

Bostadsprisindex beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter. 

Realprisindex anger förändringen av realpriserna jämfört med indexets bastidpunkt (år 2000). Realprisindexet fås genom att dividera nominalprisindexets poängtal med poängtalet för konsumentprisindexet under motsvarande tidpunkt och motsvarande basår.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .

Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer. Statistiken baserar sig på anmälningar om överlåtelseskatt.