Bostadspriser 

Uppdaterad: 2.5.2017 - Uppdateras nästa gång: 28.7.2017
   
 
 
Dela på

Aktiebostadspriserna sjönk under första kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,3 procent under första kvartalet 2017 jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,1 procent och i övriga Finland med 0,5 procent. Jämfört med motsvarande period år 2016 steg priserna i hela landet med 0,4 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,5 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,4 procent.

Under januari–mars var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 306 euro i hela landet, 3 686 euro i huvudstadsregionen och 1 688 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg med 4,9 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 5,9 procent och i övriga Finland med 4,3 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2016 steg priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 5,4 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 10,4 procent och i övriga Finland med 2,7 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 720 euro i hela landet, 5 108 euro i huvudstadsregionen och 3 230 euro i övriga Finland.


Källa:
Statistikcentralen, Bostadspriser


Beskrivning av indikatorn

Bostadsprisindex beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter.

Realprisindex anger förändringen av realpriserna jämfört med indexets bastidpunkt (år 2000). Realprisindexet fås genom att dividera nominalprisindexets poängtal med poängtalet för konsumentprisindexet under motsvarande tidpunkt och motsvarande basår.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .

Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer. Statistiken baserar sig på anmälningar om överlåtelseskatt.