Bostadspriser 

Uppdaterad: 27.1.2017 - Uppdateras nästa gång: 2.5.2017
   
 
 
Dela på

Aktiebostadspriserna sjönk under fjärde kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,4 procent under fjärde kvartalet 2016 jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,2 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,9 procent. Jämfört med motsvarande period år 2015 steg priserna i hela landet med 1,2 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,6 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,1 procent.

Under oktober-december var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 295 euro i hela landet, 3 664 euro i huvudstadsregionen och 1 681 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder steg med 2,2 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,4 procent och i övriga Finland med 2,1 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2015 steg priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 0,1 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,5 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,7 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 609 euro i hela landet, 4 688 euro i huvudstadsregionen och 3 228 euro i övriga Finland.


Källa:
Statistikcentralen, Bostadspriser


Beskrivning av indikatorn

Bostadsprisindex beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter.

Realprisindex anger förändringen av realpriserna jämfört med indexets bastidpunkt (år 2000). Realprisindexet fås genom att dividera nominalprisindexets poängtal med poängtalet för konsumentprisindexet under motsvarande tidpunkt och motsvarande basår.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .

Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer. Statistiken baserar sig på anmälningar om överlåtelseskatt.