Bostadspriser 

Uppdaterad: 28.4.2016 - Uppdateras nästa gång: 28.7.2016
   
 
 
Dela på

Aktiebostadspriserna steg under första kvartalet


Under första kvartalet 2016 steg priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,6 procent från föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,5 procent och i övriga Finland med 0,7 procent. Jämfört med motsvarande period år 2015 steg priserna i hela landet med 0,8 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,3 procent och i övriga Finland med 0,3 procent.

Under januari–mars var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 293 euro i hela landet, 3 598 euro i huvudstadsregionen och 1 707 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder sjönk med 0,4 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 2,6 procent, medan de i övriga Finland steg med 0,9 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2015 sjönk priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 1,4 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,5 procent och i övriga Finland med 1,3 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 591 euro i hela landet, 4 796 euro i huvudstadsregionen och 3 166 euro i övriga Finland.

Källa:
Statistikcentralen, Bostadspriser


Beskrivning av indikatorn

Bostadsprisindex beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter. 

Realprisindex anger förändringen av realpriserna jämfört med indexets bastidpunkt (år 2000). Realprisindexet fås genom att dividera nominalprisindexets poängtal med poängtalet för konsumentprisindexet under motsvarande tidpunkt och motsvarande basår.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .

Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer. Statistiken baserar sig på anmälningar om överlåtelseskatt.