Förädlingsvärdet inom kultur 

Uppdaterad: 24.10.2017 - Uppdateras nästa gång: 24.10.2018
   
 
 
Dela på

Kulturbranschernas sysselsättnings- och förädlingsvärdeandel av samhällsekonomin år 2015 på samma nivå som året innan

År 2015 var kulturens andel av ekonomin densamma som föregående år, dvs. 2,9 procent av bruttonationalprodukten. Under tidigare år har tendensen varit nedåtgående både i produktionen och särskilt inom sysselsättningen, men denna nedgång ser åtminstone tillsvidare ut att ha avstannat. Även om kulturens andel av ekonomin i övrigt är oförändrad ökade spelbranschen kraftigt också år 2015. Den största delen av verksamheten inom spelbranschen hamnar utanför nuvarande avgränsningar för satelliträkenskaperna för kultur, men separata beräkningar av spelbranschen har gjorts för det här offentliggörandet.


Källa:
Statistikcentralen / Satelliträkenskaper för kultur


Beskrivning av indikatorn