Förnybara energikällor 

Uppdaterad: 23.3.2017 - Uppdateras nästa gång: 8.12.2017
   
 
 
Dela på
 

Källa:
Statistikcentralen / Energiförbrukning


Beskrivning av indikatorn

Gemensamt för alla förnybara energikällor är att energitillgången på lång sikt inte minskar vid hållbar användning. Målet att öka användningen av förnybara energikällor är nära anknutna till hållbar utveckling och till sådan verksamhet som inte förbrukar kommande generationers möjligheter.

En ökad användning av förnybara energikällor hänför sig till klimatavtalen och hejdandet av klimatuppvärmningen. Även om incitamenten till att öka användningen av förnybar energi är att minska växthusgasutsläppen, främjar användningen av förnybara energikällor även användningen av bioenergi och andra slag av inhemsk energi, styr samhället att satsa på forskning och produktutveckling samt förbättrar och upprätthåller försörjningsberedskapen inom energisektorn.

De förnybara energikällor som används i Finland är vatten- och vindkraftkraft, solenergi, jord- och luftvärme återvunnen med värmepumpar, biogas, den biologiskt nedbrytbara delen av återvinningsbränslen och avfallsbaserade bränslen, träbaserade bränslen samt andra vegetabiliska och animaliska bränslen.