Antal biblioteksbesök 

Uppdaterad: 16.6.2017 - Uppdateras nästa gång: 31.5.2018
   
 
 
Dela på

Användning av allmänna bibliotek

Under de senaste åren har det totala antalet utlåningar och fysiska biblioteksbesök varit sjunkande. År 2016 lånade 2 miljoner finländare någonting på biblioteken, vilket var 36 procent av befolkningen. Under åren 2000-2016 minskade andelen lånare med över 11 procentenheter.

År 2016 uppgick de fysiska biblioteksbesöken till över 49 miljoner och besöken via nätet till nästan 42 miljoner. Antalet fysiska besök har sjunkit med 23 procent sedan 2000. År 2010 översteg antalet besök via nätet för första gången antalet fysiska besök, men år 2016 var antalet besök via nätet mer än 7 miljoner färre än antalet fysiska besök. De fysiska besöken uppgick till 9 och utlåningarna till 16 per invånare år 2016.


Källa:
Kulturstatistik / Statistikcentralen & Undervisnings- och kulturministeriet


Beskrivning av indikatorn

Under de senaste åren har biblioteksnätet i Finland reducerats, men internationellt sett är det fortfarande synnerligen omfattande. År 2016 fanns det totalt 743 huvud-, filial- och anstaltsbibliotek i olika delar av landet, dvs. mer än 20 procent färre än år 2000. Antalet bokbussar var 137, 32 procent färre än år 2000.

Kvaliteten på bibliotekstjänsterna påverkas både av hur tätt servicenätet är och av antalet samlingar och samlingarnas innehåll. Nuförtiden har biblioteken också mångsidiga webbtjänster. I de allmänna bibliotekens samlingar uppgick antalet böcker år 2016 till dryga 31 miljoner exemplar och annat material till 4,2 miljoner exemplar. Det är särskilt antalet böcker som har minskat under de senaste åren.