Första registreringar av fordon 

Uppdaterad: 23.3.2017 - Uppdateras nästa gång: 23.3.2018
   
 
 
Dela på
 

Källa:
Statistikcentralen, Första registreringar av motorfordon


Beskrivning av indikatorn

Statistikcentralens statistik över motorfordon bygger på Trafiksäkerhetsverkets (Trafi) fordonstrafikregister, som innehåller uppgifter om alla registreringspliktiga trafikfordon i fasta Finland. Uppgifterna om första registreringar sänds varje månad till Statistikcentralen. Ålands Motorfordonsbyrå skickar årligen statistik till Statistikcentralen över Ålands första registreringar och uppgifterna läggs till de långa förstaregistreringsserierna. Fordonen i försvarsmaktens register ingår inte i Statistikcentralens fordonsstatistik.