Förväntad pensioneringsålder 

Uppdaterad: 30.3.2017 - Uppdateras nästa gång: 30.3.2018
   
 
 
Dela på

Den faktiska pensioneringsåldern har inte förändrats

År 2016 var den genomsnittliga pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet 61,1 år. Den hölls på samma nivå som året innan. Pensioneringsålderns utveckling översstämmer ungefär med förhandsuppskattningarna.

Förändringen i pensioneringsåldern mäts med den förväntade pensioneringsåldern, som grundar sig på åldersklassvisa pensioneringsfrekvenserna.

Skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioneringsålder har varit liten under de senaste åren. Tidigare var den förväntade pensioneringsåldern högre bland kvinnor än bland män. Nu männens förväntade pensioneringsålder är högre än kvinnornas.

I fjol var den förväntade pensioneringsåldern för män 61,3 år och för kvinnor 60,9 år.

År 2016 gick ca 75 800 personer i arbetspension, vilket är 1 700 personer mera än föregående år.

Antalet personer som gick i invalidpension inom arbetspensionssystemet ökade med ett procent från år 2015. År 2016 var antalet nya invalidpensionstagare 18 800. Antalet nya ålderspensionstagare steg till 56 800 personer. Ökningen från året innan var 3,5 procent.


Källa:
Pensionsskyddscentralen


Beskrivning av indikatorn

Den förväntade pensioneringsåldern beskriver den genomsnittliga pensioneringsåldern för försäkrade i en viss ålder med antagandet att den åldersklassrelaterade pensioneringsfrekvensen och mortaliteten kvarstår på granskningsårets nivå. Den förväntade pensioneringsåldern beräknas för 25- och 50-åringar. Måttet togs i bruk år 2003.

Genom den förväntade pensioneringsåldern kan man studera hur pensioneringsåldern förändras i synnerhet över tid. Den reagerar omedelbart och i rätt riktning på förändringar i pensioneringfrekvensen. Förändringen följs närmast med hjälp av 25-åringarnas förväntade pensioneringsålder.

Den förväntade pensioneringsåldern för 50-åringar beräknas för att pensionspolitikens effekter närmast berör dem som fyllt 50. Eftersom beräkningen inte inkluderar personer som gått i pension före 50, är den förväntade pensioneringsåldern för 50-åringar alltid högre än för 25-åringar. Skillnaden visar hur pensionering vid 25-49 år inverkar på pensioneringsåldern. Tio procent av alla dem som går i arbetspension under ett år under 50 år.