Vägtrafikolyckor 

Uppdaterad: 19.1.2017 - Uppdateras nästa gång: 19.1.2018
   
 
 
Dela på

I vägtrafikolyckor dog 270 och skadades allvarligt 477 personer år 2015

Enligt Statistikcentralens uppgifter för år 2015 inträffade 5 185 vägtrafikolyckor som ledde till personskador. I dessa dog 270 och skadades 6 408 personer, varav 477 personer eller 7,4 procent allvarligt 1) . År 2015 var antalet döda 41 fler än året innan och antalet skadade 297 färre.


Källa:
Statistikcentralen / Statistik över vägtrafikolyckor


Beskrivning av indikatorn

Indikatorn beskriver vägtrafikolyckor med personskador, som kommit till polisens kännedom och som polisen meddelat Statistikcentralen.

Vägtrafikolycka är en incident som gett upphov till person- eller egendomsskada, som enligt vägtrafiklagen har inträffat på en område avsett för allmän trafik eller ett område som allmänt används för trafik och där åtminstone en av parterna är ett fordon i rörelse. Utöver de fordon som nämns i vägtrafiklagen räknas även spårvagn och tåg i korsningsolyckor som delaktiga parter. Då en fotgängare faller omkull är det inte fråga om en trafikolycka, men däremot räknas omkullkörning med cykel (=fordon) som trafikolycka.