Temperaturförändring 

Uppdaterad: 1.12.2017 - Uppdateras nästa gång: 1.3.2018
   
 
 
Dela på

Varm höst följde efter sval sommar

Det ostadiga vädret under hösten (september-november) medförde ett ovanligt mulet väder på många håll.

Hösten var ungefär en grad varmare än vanligt i hela landet. Senast har lika varmt höstväder upplevts åren 2015 eller 2016, beroende på ort.

Höstens högsta temperatur, 19,6 grader, uppmättes i S:t Karins den 24 september och den lägsta å sin sida i Utsjoki Kevojärvi den 23 november, nämligen -28,4 grader.


Källa:
Meteorologiska institutet


Beskrivning av indikatorn

En långvarig uppföljning av medeltemperaturerna ger en fingervisning om hur klimatförändringen framskrider. Temperaturen påverkas emellertid av flera olika omständigheter. De växlingar i temperaturen som sker från ett år eller ett decennium till annat beror på förändringar i mängden vädertyper. Vissa år blåser det varma vindar som kommer med de sydliga och sydvästliga luftströmmarna och andra år kommer det mest kalla luftströmmar från norr.

Medeltemperaturen i Finland har stigit med cirka en grad jämfört med förra seklet. I Helsingfors intensifierar urbaniseringen uppvärmningen. Temperaturhöjningen har varit ojämn och döljs nästan helt av de stora naturliga växlingarna som är vanliga för klimatet i vår region. Däremot är höjningen av jordens medeltemperatur på 1900-talet med drygt en halv grad statistiskt betydelsefull.