Temperaturförändring 

Uppdaterad: 1.9.2017 - Uppdateras nästa gång: 1.12.2017
   
 
 
Dela på

Sommaren var tidvis ovanligt kylig.

Vad temperaturerna beträffar, var den gångna sommaren (juni-augusti) ovanligt kylig i stora delar av mellersta och södra Finland. Enligt Meteorologiska institutets statistik avvek medeltemperaturen på många håll mer än en grad från det normala. I norra delen av landet var sommarens medeltemperatur cirka en halv grad svalare än vanligt. Sommaren var ovanligt mulen på många håll, i Österbotten och Lappland ställvis exceptionellt mulen, vilket delvis förklarar de svala temperaturerna.

De högsta dagliga temperaturerna var denna sommar i genomsnitt de sjätte kallaste sedan början av 1960-talet, vilket är rätt ovanligt. Den temperaturmässigt speciella sommaren bekräftas också av att hela sommarens högsta temperatur i hela landet, 27,6 grader, mättes den 28 juli i Utsjoki. Senast den högsta sommartemperaturen varit så låg var år 1976.

Högsommarvärme, dvs. när temperaturen steg över 25 grader, uppmättes i olika delar av landet sammanlagt 19 dagar. Förra gången samma antal heta dagar uppmättes var sommaren 2015. I Oulunsalo Pellonpää och på S:t Michel flygplats mättes flest varma dagar, sammanlagt fem stycken. Särskilt i landets mellersta delar uppnåddes inte en enda dag av högsommarvärme.


Källa:
Meteorologiska institutet


Beskrivning av indikatorn

En långvarig uppföljning av medeltemperaturerna ger en fingervisning om hur klimatförändringen framskrider. Temperaturen påverkas emellertid av flera olika omständigheter. De växlingar i temperaturen som sker från ett år eller ett decennium till annat beror på förändringar i mängden vädertyper. Vissa år blåser det varma vindar som kommer med de sydliga och sydvästliga luftströmmarna och andra år kommer det mest kalla luftströmmar från norr.

Medeltemperaturen i Finland har stigit med cirka en grad jämfört med förra seklet. I Helsingfors intensifierar urbaniseringen uppvärmningen. Temperaturhöjningen har varit ojämn och döljs nästan helt av de stora naturliga växlingarna som är vanliga för klimatet i vår region. Däremot är höjningen av jordens medeltemperatur på 1900-talet med drygt en halv grad statistiskt betydelsefull.