Motion och idrott 

Uppdaterad: 9.10.2017 - Uppdateras nästa gång: 2.10.2018
   
 
 
Dela på

Tjugofem procent motionerar inte på fritiden

Andelen människor som inte motionerar på fritiden har varit något nedåtgående sedan år 1998. År 2015 var andelen män i åldern 20–64 år som inte motionerar på fritiden 27 % och andelen kvinnor 25 %.


Källa:
Institutet för hälsa och välfärd (THL)/AVTK (1978–2011) Institutet för hälsa och välfärd (THL)/ATH (2012–)


Beskrivning av indikatorn

Indikatorn anger den andel i åldern 20–64 år som inte motionerar på fritiden.

AVTK: Grundar sig på frågan "Hur mycket rör Ni på Er och anstränger Er fysiskt på fritiden?". Alternativen var: 1) På fritiden läser jag, ser på TV och utför sysslor i vilka jag inte rör på mig mycket och som inte är fysiskt ansträngande, 2) på fritiden promenerar jag, cyklar eller rör på mig på något annat sätt minst 4 timmar i veckan, 3) på fritiden utövar jag motion i genomsnitt minst 3 timmar i veckan, 4) på fritiden tränar jag regelbundet i tävlingssyfte flera gånger i veckan.

ATH: Grundar sig på frågan "Hur mycket rör Ni på Er och anstränger Er fysiskt på fritiden?". Räkna inte med motion på väg till och från arbetet. Svarsalternativen var: 1) jag läser, ser på TV och utför sysslor som inte just är fysiskt ansträngande, 2) jag promenerar, cyklar eller utför lätt hem- eller trädgårdsarbete o.d. flera timmar i veckan, 3) jag utövar motion eller idrott såsom löpning, skidåkning, simning eller bollspel flera timmar i veckan.

Både i AVTK och ATH granskas andelen som valt svarsalternativ 1.

Datamaterial:
Postenkätundersökningen "Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa" (AVTK-undersökningen) genomfördes årligen fr.o.m. år 1978 t.o.m. år 2014 (www.thl.fi/avtk, på finska).
Vuxenbefolkningens hälsa, välfärd och service (ATH) årligen fr.o.m. år 2012. (https://www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv/forskning-och-expertarbete/befolkningsundersokningar/vuxenbefolkningens-halsa-valfard-och-service-ath-)