Fetma 

Uppdaterad: 9.10.2017 - Uppdateras nästa gång: 2.10.2018
   
 
 
Dela på

Andelen feta av befolkningen i åldern 20–64 år har ökat

Andelen personer som har ett viktindex på 30 kg/m² eller mer, beräknat enligt självangiven längd och vikt, har ökat kontinuerligt sedan slutet av 1980-talet. Andelen feta var i början av 2010-talet mer än dubbelt så stor jämfört med början av 1980-talet. Under 2010-talet har andelen feta ännu ökat något.

Under 1990-talet och i början av 2000-talet var andelen feta i genomsnitt något mindre bland kvinnor än bland män, men sedan år 2004 har skillnaderna mellan könen varit obetydliga. År 2015 var andelen feta av personer i åldern 20–64 år 19 procent bland både män och kvinnor.


Källa:
Institutet för hälsa och välfärd (THL)/AVTK (1978–2011) Institutet för hälsa och välfärd (THL)/ATH (2012–)


Beskrivning av indikatorn

Längden efterfrågades med frågan: "Hur lång är Ni?" Vikten efterfrågades med frågan: "Hur mycket väger Ni då Ni vägs iklädd lätta kläder?" Viktindexet beräknas genom att dela vikten med längden i kvadrat. Kroppens viktindex är den mest använda metoden för att beräkna graden av fetma. Viktindex = 30 kg/m² är ett internationellt godkänt gränsvärde för fetma.

Informationsmaterial: Postenkätundersökningen "Den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa" (AVTK-undersökningen) genomfördes årligen fr.o.m. år 1978 t.o.m. år 2014 (www.thl.fi/avtk, på finska).

Vuxenbefolkningens hälsa, välfärd och service (ATH) årligen fr.o.m. år 2012. (https://www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv/forskning-och-expertarbete/befolkningsundersokningar/vuxenbefolkningens-halsa-valfard-och-service-ath-)