Hushållens inkomster 

Uppdaterad: 3.3.2017 - Uppdateras nästa gång: 2.3.2018
   
 
 
Dela på

Ekonomisk utsatthet vanligast bland unga och äldre personer

Den relativa ekonomiska utsattheten började minska bland hela befolkningen år 2008. Enligt Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik fortsatte minskningen också år 2015. Under denna period har den ekonomiska utsattheten minskat med 2,2 procentenheter. År 2015 var 11,7 procent av befolkningen låginkomsttagare. Mest har den relativa ekonomiska utsattheten minskat bland personer som fyllt 65 år. Den ekonomiska utsattheten har dock fortsatt att öka bland 18–34-åringarna. Utöver 18–34-åringarna är den ekonomiska utsattheten fortsättningsvis vanligast bland 75 år fyllda.


Källa:
Statistikcentralen / Inkomstfördelningsstatistik


Beskrivning av indikatorn

Indikatorn beskriver fördelningen av hushållens disponibla penninginkomster och inkomstskillnader mellan olika socioekonomiska grupper.

Disponibel penninginkomst definieras som bruttoinkomster minus betalda transfereringar. Hushållens betalda transfereringar består i första hand av direkta skatter och socialskyddsavgifter. Till betalda transfereringar räknas även obligatoriska pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt betalningar av underhåll för barn.

Ekvivalent inkomst beskriver hushållets disponibla penninginkomst fördelad på antalet konsumtionsenheter i hushållet. Enligt konsumtionsenhetsskala får den första fullvuxna hushållsmedlemmen vikten 1, övriga personer över 13 vikten 0,5 och barn vikten 0,3 (som barn definieras alla i åldern 0–13 år).

Hushållets socioekonomiska ställning bestäms på basis av hushållets referenspersons socioekonomiska ställning.