Inkomstskillnader 

Uppdaterad: 20.12.2016 - Uppdateras nästa gång: 20.12.2017
   
 
 
Dela på

Inkomstskillnaderna ökade något år 2015

Enligt Statistikcentralens totalstatistik över inkomstfördelning ökade inkomstskillnaderna något år 2015 jämfört med året innan. Realinkomsterna ökade i alla deciler, men mindre hos medelinkomsttagarna än hos hög- och låginkomsttagarna. Inkomstnivån i decilen med de högsta inkomsterna ökade reellt med 2,7 procent från år 2014 till år 2015. I decilerna V–IX ökade inkomsterna med 0,8 procent. Inkomstnivån i decilen med de lägsta inkomsterna steg med 1,4 procent.


Källa:
Statistikcentralen / Totalstatistik över inkomstfördelning


Beskrivning av indikatorn

Gini-koefficienten är det vanligaste nyckeltalet som beskriver inkomstskillnader. Ju högre värde Gini-koefficienten får desto ojämnare är inkomsterna fördelade. Gini-koefficientens högsta möjliga värde är ett. Då får inkomsttagaren med de största inkomsterna alla inkomster. Gini-koefficientens lägsta möjliga värde är 0, då inkomsterna för alla inkomsttagare är lika stora. I inkomstfördelningsstatistiken anges Gini-koefficienterna som procenttal (multiplicerat med 100). Gini-koefficienten beskriver relativa inkomstskillnader. Det sker inga ändringar i Gini-koefficienten, om inkomsterna för alla inkomsttagare ändras lika mycket procentuellt. Gini-koefficienten har beräknats på basis av bostadshushållens disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet.