Studiernas gång 

Uppdaterad: 17.3.2017 - Uppdateras nästa gång: 17.3.2018
   
 
 
Dela på

Utexaminering i snabbare takt

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik blev det snabbare att genomföra universitetsutbildning. Av dem som inledde utbildning genomförde totalt 56 procent universitetsutbildning, 33 procent lägre högskoleexamen och 23 procent högre högskoleexamen, inom fem och ett halvt år. Också genomströmningen inom yrkeshögskoleutbildningen och yrkesutbildning på andra stadiet blev bättre år 2015.


Källa:
Statistikcentralen / Studiernas gång


Beskrivning av indikatorn

För samhällets utveckling och ett livskraftigt arbetsliv är det viktigt att de studerande får stöd i att slutföra sina studier och att övergången till arbetslivet efter utexamineringen ska vara så naturlig och flexibel som möjligt. För att fungera behöver samhället en stor andel sysselsatt befolkning, eftersom sysselsättningsgraden har direkta effekter för balansen inom den offentliga ekonomin och stabiliteten för den ekonomiska försörjningskvoten. Problemen accentueras när befolkningen åldras.

Sociala och ekonomiska faktorer och sysselsättningsutsikterna inverkar på hur studierna framskrider och om de eventuellt förlängs. Med tanke på sysselsättningen är det viktigt att de studerande redan under studietiden får arbetserfarenhet och att de har möjlighet att arbeta vid sidan av studierna. Samtidigt ska samhället också kunna garantera de studerandes utkomst genom att stödja de studerande genom studiestöd och andra sociala förmåner. Dessutom ska den offentliga förvaltningen genom arbets- och socialpolitiska åtgärder öka kopplingen mellan studierna och arbetslivet.

De stora förändringar som samhället har genomgått under de senaste decennierna visar sig som ständigt förändrade arbetslivskrav och mångskiftande arbetslivsstrukturer. Allt färre utexamineras för en enda specifik arbetsuppgift och detta har gjort det svårt för människor att skaffa sig rätt slags utbildning och kompetens och att skaffa sig sådan beredskap för arbetslivet som motsvarar arbetsuppgifterna. Mångsidiga möjligheter att sysselsättas och klara studiestigar inverkar också i hög grad på studiernas kvalitet och framskridande. Ökade kontakter mellan utbildningen och arbetslivet ska ses som en omfattande helhet, där förändrade arbetslivskonjunkturer och deras förhållande till utbildnings- och forskningsstrukturerna beaktas.