Finländarnas resor 

Uppdaterad: 29.3.2017 - Uppdateras nästa gång: 29.3.2018
   
 
 
Dela på

Finländarnas resor till Sverige och Spanien ökade år 2016

Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna drygt 8 miljoner olika fritidsresor till utlandet år 2016. Resorna till de nordiska länderna, Östeuropa och amerikanska kontinenten ökade i popularitet. Västeuropa och Asien tappade i popularitet bland finländarna. När det gäller de sydeuropeiska länderna ökade de västra Medelhavsländerna i popularitet, medan de östra Medelhavsländerna minskade i popularitet. Antalet fritidsresor i Finland uppgick till 26 miljoner. Tjänsteresandet både inom landet och till utlandet ökade från året innan.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Finländarnas resor


Beskrivning av indikatorn

Undersökningen om finländarnas resor innehåller uppgifter om antalet resor och resornas karaktär samt de personer som rest. Föremålet för undersökningen är alla resor i Finland och utlandet, som inbegripit övernattning, samt dagsresor utomlands.

Det har skett ändringar i undersökningens datainsamlingar åren 2000, 2010 och 2012.

Siffrorna före avbrotten i tidsserierna är inte helt jämförbara med nyare siffror.

Uppgifterna för åren 1991-2011 gäller 15-74-åriga finländare och fr.o.m. år 2012 gäller uppgifterna 15-84-åriga finländare.

På grund av avrundning stämmer summorna i tabellen inte alltid överens.

Inrikesresor klassificeras som fritidsresor under vilka man använt avgiftsbelagd inkvartering, som fritidsresor med gratis inkvartering samt tjänste- och konferensresor.

Utrikesresorna indelas i fritidsresor under vilka övernattningar skett i destinationslandet, kryssningar, dagsresor samt tjänste- och konferensresor.