Sysselsättningstalet 

Uppdaterad: 21.3.2017 - Uppdateras nästa gång: 27.4.2017
   
 
 
Dela på

Antalet sysselsatta uppgick i februari 2017 till 2 390 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 8 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 8 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor lika många som i februari 2016.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i februari 67,3 procent, medan det året innan var 66,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 0,5 procentenheter till 67,4 procent från februari året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,7 procentenheter till 67,1 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,9 procent.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Arbetskraftsundersökning


Beskrivning av indikatorn

Relativt sysselsättningstal = Procentandelen sysselsatta av befolkningen i samma ålder. Det relativa sysselsättningstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-64-åriga sysselsatta av befolkningen i samma ålder.

Som sysselsatta räknas personer som under undersökningsveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån eller i vinstförvärvssyfte, eller som varit tillfälligt frånvarande från arbetet. Personer som varit frånvarande från arbetet under undersökningsveckan räknas som sysselsatta, om orsaken är moderskaps- eller faderskapsledighet eller egen sjukdom, eller om frånvaron varat en kortare tid än tre månader. Sysselsatta kan vara löntagare, företagare eller personer som arbetar utan lön i ett företag som ägs av en familjemedlem som bor i samma hushåll.