Facklig organisering 

Uppdaterad: 7.9.2017 - Uppdateras nästa gång: 7.9.2018
   
 
 
Dela på
I början av 1990-talet när sysselsättningsläget försämrades ökade den fackliga organiseringen. I fråga om kvinnor ökade den t.o.m. med 10 procentenheter mellan 1990 och 1997, medan ökningen var mindre i fråga om män. På 2000-talet har den fackliga organiseringen inte varierat lika mycket även om den ekonomiska situationen under de sista åren har varit svag och arbetslösheten har ökat. Däremot har det blivit vanligare att söka ekonomisk trygghet med tanke på arbetslöshet genom medlemskap endast i en arbetslöshetskassa.

Källa:
Arbets- och näringsministeriet / Arbetslivsbarometern


Beskrivning av indikatorn

Indikatorns uppgifter baserar sig på uppgifterna i arbets- och näringsministeriets årliga Arbetslivsbarometer. En person som hör till en fackorganisation definieras som fackligt organiserad. En del av löntagarna hör endast till en privat arbetslöshetskassa eller alternativt till en arbetslöshetskassa som fungerar i anslutning till en fackorganisation.