Facklig organisering 

Uppdaterad: 12.9.2016 - Uppdateras nästa gång: 12.9.2017
   
 
 
Dela på
I början av 1990-talet när sysselsättningsläget försämrades ökade den fackliga organiseringen. I fråga om kvinnor ökade den t.o.m. med 10 procentenheter mellan 1990 och 1997, medan ökningen var mindre i fråga om män. På 2000-talet har den fackliga organiseringen inte varierat lika mycket även om den ekonomiska situationen under de sista åren har varit svag och arbetslösheten har ökat. Däremot har det blivit vanligare att söka ekonomisk trygghet med tanke på arbetslöshet genom medlemskap endast i en arbetslöshetskassa. År 2014 var tre av fyra löntagare medlemmar i ett fackförbund och 16 procent var endast medlemmar i en arbetslöshetskassa.

Över 90 procent av kvinnorna och 86 procent av männen var medlemmar antingen i ett fackförbund eller i en arbetslöshetskassa. Kvinnor var oftare än män medlemmar i ett fackförbund. År 2014 var denna skillnad mellan könen 10 procentenheter. Under de senaste åren har andelen män som är medlemmar endast i en arbetslöshetskassa varit större än andelen kvinnor som är det. Åren 2011–2014 var andelen män som är medlemmar i en arbetslöshetskassa större än tidigare. År 2014 uppgav cirka en femtedel av männen och drygt 10 procent av kvinnorna att de endast var medlemmar i en arbetslöshetskassa.

Källa:
Arbets- och näringsministeriet / Arbetslivsbarometern


Beskrivning av indikatorn

Indikatorns uppgifter baserar sig på uppgifterna i arbets- och näringsministeriets årliga Arbetslivsbarometer. En person som hör till en fackorganisation definieras som fackligt organiserad. En del av löntagarna hör endast till en privat arbetslöshetskassa eller alternativt till en arbetslöshetskassa som fungerar i anslutning till en fackorganisation.