Gäldenärer vid utsökning 

Uppdaterad: 31.7.2017 - Uppdateras nästa gång: 26.1.2018
   
 
 
Dela på

Antalet utsökningsgäldenärer ökade något under första halvåret 2017

Under första halvåret 2017 var 449 512 personer föremål för utsökning, vilket är 1,6 % mera än året innan. Av gäldenärerna var 404 930 (90 %) fysiska personer och 44 582 (10 %) juridiska personer. Antalet fysiska personer har ökat med 3866 (1,0 %) och antalet juridiska personer, dvs. företag, har ökat med 3120 (7,5 %) jämfört med året innan.


Källa:
Riksfogdeämbetet, förvaltningsenheten


Beskrivning av indikatorn

Med utsökningsgäldenär avses både fysiska och juridiska personer. Fysiska personer är bl.a. enskilda medborgare, yrkesutövare och dödsbon. Juridiska personer är bl.a. företag, stiftelser, kommunerna och staten.

Indrivningsåtgärderna avslutas om skulden betalas eller gäldenären vid utsökning konstateras vara medellös, har beviljats skuldsanering eller företagssanering, eller när ett konkursförfarande inletts. Utsökningsåtgärderna kan också avslutas om fordringarna preskriberas.

Riksfogdeämbetet publicerar statistik över antalet gäldenärer som är föremål för utsökning två gånger om året. Statistik har förts sedan 1980-talet. Numera fås uppgifterna från datasystemet för utsökning ULJAS.