Familjetyper 

Uppdaterad: 30.5.2016 - Uppdateras nästa gång: 26.5.2017
   
 
 
Dela på

Antalet familjer fortsätter öka något

Enligt Statistikcentralens uppgifter fanns det 1 475 000 familjer i Finland i slutet av år 2015. Från året innan har antalet familjer ökat med 1 700 familjer. Även om det totala antalet familjer har ökat något har antalet barnfamiljer dock minskat. Detta visar främst att åldersklasserna med barn som blir myndiga i familjerna är större än de nya åldersklasser som föds. Det fanns 571 000 barnfamiljer. I barnfamiljerna finns det minst ett barn under 18 år. Sammantaget är förändringarna i antalet familjer väldigt små på årsnivå.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Familjer


Beskrivning av indikatorn

En familj utgörs av sammanboende gifta eller samboende par eller sammanboende personer som registrerat sitt förhållande och av deras barn, av endera föräldern tillsammans med sina barn, samt av gifta och samboende par utan barn samt personer som registrerat sitt parförhållande och som inte har barn.

Familjerna klassificeras som gifta par och sambor samt registrerade manliga och kvinnliga par som är barnlösa eller som bor tillsammans med barnen samt familjer med en förälder. Personer räknas som sambor om de bor ihop.

Statistiken över familjer sammanställs över personer som enligt Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem bor i samma bostad.