Energiförbrukning 

Uppdaterad: 23.3.2017 - Uppdateras nästa gång: 8.12.2017
   
 
 
Dela på

Totalförbrukningen av energi steg med 2 procent år 2016

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 1 335 petajoule (PJ), dvs. 371 terawattimmar (TWh), år 2016. Detta var 2 procent mer än år 2015. Elförbrukningen uppgick till 85,1 TWh, vilket var ungefär 3 procent mer än året innan. Energiförbrukningen ökade på grund av att vädret var något kallare än året innan, som i sin tur var rekordvarmt. Trots den svaga ökningen var totalförbrukningen den näst lägsta under 2010-talet. Koldioxidutsläppen från energiproduktionen ökade med 7 procent.


Källa:
Statistikcentralen, Energiförbrukning


Beskrivning av indikatorn

Produktionen och förbrukningen av energi har en central roll i samhället eftersom en stor del av samhällets funktioner är beroende av energi och största delen av växthusgasutsläppen uppkommer genom energiförbrukning. Valet av energikällor inverkar i hög grad på miljöns tillstånd och särskilt på klimatförändringen. Alla former av energiproduktion har sina miljökonsekvenser, men för miljön är valet mellan förnybara och icke förnybara energikällor det viktigaste.

Energiförbrukningen avspeglas ofta direkt både på utvecklingen av bruttonationalprodukten och på växthusgasutsläppen. I ett hållbart samhälle bör ökningen av bruttonationalprodukten kopplas bort från energiförbrukningen och samtidigt bör andelen fossila bränslen sjunka. Alla medborgare kan inverka på utvecklingen av energiförbrukningen genom egna val i framtiden bl.a. elförbrukning och trafik.

Den totala energiförbrukningen beskriver den sammanräknade totalkonsumtionen av inhemska energikällor och importenergi i Finland. Totalkonsumtionen av energi omfattar bränsle som används för produktion och förädling samt energi som används direkt i slutkonsumtionen.

Den totala energiförbrukningen omfattar uppgifter om användningen av fossila bränslen, energitorv, förnybara energikällor och kärnenergi samt nettoimporten av elektricitet.