Mobilabonnemang 

Uppdaterad: 19.5.2017 - Uppdateras nästa gång: 3.11.2017
   
 
 
Dela på

I slutet av 2016 var antalet abonnemang i mobilnätet i Finland 9,49 miljoner (med undantag av 1,18 miljoner M2M-abonnemang). Antalet abonnemang var så gott som oförändrat jämfört med slutet av året 2015. Hushållskunderna innehade cirka 7 miljoner (74 procent) och företagskunderna cirka 2,5 miljoner (26 procent) abonnemang i mobilnät. De senaste åren har andelarna varit mycket stabila. Av alla mobilabonnemang var cirka 2,1 miljoner så kallade dedikerade abonnemang som är avsedda endast för dataöverföring. Dessa abonnemang används exempelvis i pekplattor och bärbara datorer. Förutom dedikerade dataöverföringsabonnemang omfattar mobila bredbandsabonnemang också abonnemang med samtals- och meddelandetjänster plus dataöverföring mot månadsavgift.

På Kommunikationsverkets statistiksidor finns mer statistik över telefoni- och bredbandstjänster samt närmare information om utvecklingen av tjänsterna.


Källa:
Kommunikationsverket


Beskrivning av indikatorn

Utveckling av mobilabonnemang har beskrivits som helhet eftersom det är mycket sedvanligt att både taltelefoni- och dataöverföringstjänster erbjuds genom ett och samma mobilabonnemang. Antalet abonnemang i mobilnätet innehåller alla de samtals- och dataöverföringsabonnemang som hushåll och företag har skaffat, med undantag av sådana abonnemang som har sålts för endast den s.k. Machine-to-Machine-användningen som omfattar t.ex. fjärrstyrbara utrustningar såsom elmätare.

Dataöverföringsabonnemang i mobilnätet kan indelas i olika grupper utifrån abonnemangsavtalet. I denna statistik har abonnemangen indelats med hjälp av faktureringsgrund av dataöverföring i mobila bredband och i övriga abonnemang. Med mobila bredband menas abonnemang, som innehåller månadsdebiterade dataöverföringsavtal. Andra abonnemang omfattar abonnemang med dataöverföring som faktureras på andra grunder än med månadsavgift, eller abonnemang med ingen dataöverföring alls.