Mobilabonnemang 

Uppdaterad: 8.11.2017 - Uppdateras nästa gång: 30.3.2018
   
 
 
Dela på

Allt flera mobilabonnemang omfattar obegränsad dataanvändning. Antalet hushållens mobila bredbandsabonnemang med obegränsad dataöverföring överskred redan fem miljoner under början av år 2017 samtidigt som antalet mobilabonnemang med begränsad dataöverföring minskade både i hushåll och i företag.

Begränsningarna för dataöverföringen i mobilnätet blev också lindrigare. Cirka 2 miljoner mobilabonnemang hade en begränsning på minst 100 Mbit/s. Antalet mobilabonnemang på över hundra megabit per sekund ökade rentav med en tredjedel under början av året. Drygt 70 000 sålda mobilabonnemang hade en dataöverföringshastighet på 300 Mbit/s eller mer.

På Kommunikationsverkets statistiksidor finns mer statistik över telefoni- och bredbandstjänster samt närmare information om utvecklingen av tjänsterna.


Källa:
Kommunikationsverket


Beskrivning av indikatorn

Utveckling av mobilabonnemang har beskrivits som helhet eftersom det är mycket sedvanligt att både taltelefoni- och dataöverföringstjänster erbjuds genom ett och samma mobilabonnemang. Antalet abonnemang i mobilnätet innehåller alla de samtals- och dataöverföringsabonnemang som hushåll och företag har skaffat, med undantag av sådana abonnemang som har sålts för endast den s.k. Machine-to-Machine-användningen som omfattar t.ex. fjärrstyrbara utrustningar såsom elmätare.

Dataöverföringsabonnemang i mobilnätet kan indelas i olika grupper utifrån abonnemangsavtalet. I denna statistik har abonnemangen indelats med hjälp av faktureringsgrund av dataöverföring i mobila bredband och i övriga abonnemang. Med mobila bredband menas abonnemang, som innehåller månadsdebiterade dataöverföringsavtal. Andra abonnemang omfattar abonnemang med dataöverföring som faktureras på andra grunder än med månadsavgift, eller abonnemang med ingen dataöverföring alls.