Dataöverföringsmängd i mobilnätet 

Uppdaterad: 19.5.2017 - Uppdateras nästa gång: 3.11.2017
   
 
 
Dela på

Enligt Kommunikationsverkets färska branschinformation verkar tillväxttakten för mobildata ha kulminerat även om den årliga ökningen fortfarande var 69 procent. Att mobilabonnemang med obegränsad dataöverföring har blivit allt vanligare har bidragit till de ökade dataöverföringsvolymerna. Mängden data som överfördes över mobilnäten ökade med 69 procent under 2016. Mängden överförda mobildata var redan cirka 16 gigabyte per varje finländare per månad. År 2016 var 61 procent av mobilabonnemangen sådana där det var möjligt att använda bredband mot fast månadsavgift utan några begränsningar för dataöverföringsmängd.

På Kommunikationsverkets statistiksidor finns mer statistik över telefoni- och bredbandstjänster samt närmare information om utvecklingen av tjänsterna.


Källa:
Kommunikationsverket


Beskrivning av indikatorn

Uppgifterna samlas in halvårsvis. Dataöverföringsmängden anges i terabyte dvs. i tusen gigabyte för perioderna 1.1–30.6 och 1.7–31.12 enligt utfall.

Data överförda i mobilnätet omfattar paketförmedlande datatrafik från eller till teleföretagens mobilabonnemang under angiven period. Mängden innehåller både datatrafik som användarna sänder (uploaded) och datatrafik som de tar emot (downloaded)