Hushållens finansiella tillgångar 

Uppdaterad: 22.12.2017 - Uppdateras nästa gång: 28.3.2018
   
 
 
Dela på

Hushållens finansiella tillgångar ökade med 2,1 miljarder euro under tredje kvartalet 2017. I slutet av kvartalet uppgick de finansiella tillgångarna till ett värde av 304,9 miljarder euro. Hushållens skulder uppgick samtidigt till 159,1 miljarder euro, vilket var en ökning på 1,2 miljarder från föregående kvartal. Till följd av dessa förändringar ökade skillnaden mellan hushållens finansiella tillgångar och skulder, dvs. finansiella nettotillgångar, under juli–september med 0,9 miljarder till 145,8 miljarder euro. Ökningen har pågått oavbrutet under sex kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen, Finansräkenskaper


Beskrivning av indikatorn

Indikatorn anger värdet på hushållens finansiella tillgångar i slutet av varje kvartal fördelade på finansobjekt. Uppgifterna framställs i finansräkenskaperna enligt ENS 2010. De finansiella tillgångarna värderas huvudsakligen till marknadspris. Insättningar och lån värderas dock till nominellt värde. Övriga aktier och andelar för vilka ett marknadsvärde inte är tillgängligt, värderas till värdet av bolagens eget kapital.

Försäkringssystem, pensionssystem och standardiserade garantisystem omfattar hushållens fordringar av försäkringstyp. Hit hör livförsäkringsteknisk ansvarsskuld, pensionsansvar och hushållens fordringar med anknytning till skadeförsäkring. Den livförsäkringstekniska ansvarsskulden består av ersättningsansvar inom livförsäkring. Ersättningsansvaren omfattar pensionsfonder som har grundats för att trygga betalningen av andra pensionsbetalningar än lagstadgade (APL) pensioner.

Utvecklingen av hushållens finansiella tillgångar inverkar på hushållens konsumtionsmöjligheter och därmed på den ekonomiska tillväxten. Dessutom inverkar hushållens finansiella tillgångar på finanssystemets stabilitet.