20-29-åringar utan examen efter grundnivån 

Uppdaterad: 3.11.2016 - Uppdateras nästa gång: 2.11.2017
   
 
 
Dela på
År 2015 uppgick antalet 20–29-åringar som enbart genomgått utbildning på grundnivå till 116 589, vilket är 17 procent av åldersklassen. Av männen hade 19 procent av åldersklassen ingen utbildning efter grundnivån och av kvinnorna 15 procent. Som lägst var andelen utan utbildning efter grundnivån i början av 2000-talet, då den var 16 procent.

Källa:
Befolkningens utbildningsstruktur


Beskrivning av indikatorn