Hushållets subjektiv uppfattning om utkomst 

Uppdaterad: 21.12.2016 - Uppdateras nästa gång: 21.12.2017
   
 
 
Dela på

Utkomstsvårigheter i vart fjärde hushåll

Totalt 651 000 hushåll, dvs. 24,6 procent av alla hushåll uppger att de upplever åtminstone små utkomstproblem. Detta är 0,4 procentenheter fler än år 2014. Allvarligare utkomstsproblem har 7,7 procent av alla hushåll, dvs. omkring 203 000 hushåll. Detta är 0,4 procentenheter fler än året innan. Andelen hushåll som upplever att de har utkomstsproblem har legat på en rätt så jämn nivå under de senaste åren. Som högst var andelen hushåll med åtminstone små problem 30 procent år 2003. Andelen hushåll som upplevt också allvarligare problem var då som störst, omkring 10 procent.


Källa:
Inkomstfördelningsstatistik


Beskrivning av indikatorn

Utöver mätning som baserar sig på inkomsterna kan utkomst beskrivas genom att direkt fråga hushållen hur bra de klarar sig på sina aktuella inkomster. I statistiken om inkomstfördelningen har denna metod använts sedan 2003 genom att hushållen svarar på följande fråga: Om hushållens alla inkomster beaktas har ni då haft det mycket svårt, svårt, ganska svårt, ganska lätt, lätt eller mycket lätt att täcka era sedvanliga utgifter?"