Hushåll med allmänt bostadsbidrag 

Uppdaterad: 16.12.2016 - Uppdateras nästa gång: 15.12.2017
   
 
 
Dela på

I december 2016 hade 267 356 hushåll allmänt bostadsbidrag, vilket var 9 % mera än året innan. Antalet bidragstagare ökade exceptionellt mycket år 2015 delvis på grund av en lagändring. År 2016 fortsatte ökningen ytterligare, om än mera måttligt. Antalet mottagare av bostadsbidrag ökade bl.a. på grund av den ökande andelen långtidsarbetslösa.

Av de hushåll som fick allmänt bostadsbidrag i december 2016 var största delen, 57 %, enpersonshushåll. Antalet bidragstagare ökade år 2016 jämt i alla typer av hushåll.

Antalen hushåll med allmänt bostadsbidrag under olika år är jämförbara från och med år 2000. Före det omfattades en betydande del av de studerande av det allmänna bostadsbidraget medan de nu omfattas av studiestödets bostadstillägg. I december 2016 var antalet hushåll med allmänt bostadsbidrag större än någonsin, depressionen på 1990-talet medräknad. Antalet bidragstagare översteg år 2016 för första gången 250 000 hushåll.


Källa:
Fpa, Aktuarie- och statistikavdelningen


Beskrivning av indikatorn

Antalet hushåll med allmänt bostadsbidrag i december respektive år enligt typ av hushåll.

Indikatorn beskriver utvecklingen av antalet låginkomsthushåll vars boendeutgifter stöds med statliga medel. Indikatorn anger också bl.a. andelen barnfamiljer bland bidragstagarna.
Allmänt bostadsbidrag betalas huvudsakligen till hushåll som hör till arbetskraften, dvs. bidraget betalas inte till pensionärer och i regel inte heller till studerande.

Under en ekonomisk recession ökar vanligtvis antalet hushåll med allmänt bostadsbidrag. Olika lagändringar har också inverkat på antalet mottagare av bostadsbidrag. Till exempel från och med år 2000 har studerande som är gifta eller samboende eller som bor i kollektivhushåll fått studiestödets bostadstillägg, då de tidigare omfattades av det allmänna bostadsbidraget.