Hastigheter för fasta bredbandsabonnemang 

Uppdaterad: 19.5.2017 - Uppdateras nästa gång: 3.11.2017
   
 
 
Dela på

Antalet fasta bredbandsabonnemang håller sig stabilt. I Finland fanns 1,71 miljoner bredbandsabonnemang för det fasta nätet vid slutet av år 2016, cirka en procent mindre än året innan. Moderna bredbandstekniker blev allt vanligare och antalet abonnemang som främst utnyttjar optisk fiber ökade. Abonnemangen är också snabbare och redan 28 procent av alla bredbandsabonnemang för det fasta nätet hade en hastighet på minst 100 Mbit/s.

På Kommunikationsverkets statistiksidor finns mer statistik över telefoni- och bredbandstjänster samt närmare information om utvecklingen av tjänsterna.


Källa:
Kommunikationsverket


Beskrivning av indikatorn

Antalen abonnemang i det fasta nätet innehåller alla de abonnemang som hushåll och företag har skaffat. Bredbandsabonnemang i det fasta nätet omfattar i denna statistik alla bredbandsabonnemang som tillhandahålls genom ett annat nät än mobilnätet. Alla bredbandsabonnemang i det fasta nätet har klassificerats enligt deras nominella dataöverföringshastighet. Med dataöverföringshastighet avses här den överföringshastighet från nätet till användaren som teleföretagen har meddelat.