Samtal och meddelanden 

Uppdaterad: 19.5.2017 - Uppdateras nästa gång: 3.11.2017
   
 
 
Dela på

Mobildata tycks i viss mån minska användningen av de traditionella taltelefoni- och kommunikationstjänsterna. Den största förändringen gäller textmeddelanden vars volym minskade år 2016 med cirka 12 procent från föregående år. I fjol skickade varje finländare 38 textmeddelanden per månad. År 2016 var antalet ringda mobilsamtal knappt 4 timmar per finländare per månad, nästan samma som året innan.

På Kommunikationsverkets statistiksidor finns mer statistik över telefoni- och bredbandstjänster samt närmare information om utvecklingen av tjänsterna.


Källa:
Kommunikationsverket


Beskrivning av indikatorn

Uppgifterna samlas in halvårsvis. Samtalsminuter och meddelanden uppges i miljoner för perioderna 1.1–30.6 och 1.7–31.12.

Samtalsminuter i det fasta nätet omfattar det sammanlagda antalet minuter som ringts från hushålls- och företagskundernas abonnemang i det fasta nätet (inkl. lokal-, fjärr- och utlandssamtal samt samtal till servicenummer, avgiftsfria nummer, riksomfattande företagsnummer och mobilabonnemang).

Samtalsminuter i mobilnätet omfattar antalet minuter som ringts i Finland från hushålls- och företagskundernas mobilabonnemang (postpaid och prepaid).

Antalet SMS-meddelanden omfattar alla textmeddelanden som skickats i Finland.
Antalet MMS-meddelanden omfattar alla multimediemeddelanden som skickats i Finland.