Låginkomsttagare 

Uppdaterad: 21.12.2016 - Uppdateras nästa gång: 21.12.2017
   
 
 
Dela på

Antalet låginkomsttagare 631 000 år 2015

Enligt de preliminära uppgifterna från Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik uppgick antalet personer i låginkomsthushåll till 631 000 år 2015. Detta är ungefär 43 000 personer färre än året innan. Andelen låginkomsttagare av hushållsbefolkningen var 11,7 procent, året innan var andelen 12,5 procent.

Den ekonomiska utsattheten har minskat sedan år 2010 och antalet låginkomsttagare har varit under 700 000 från år 2012 och framåt. Låginkomstgränsen var 14 230 euro i enpersonshushåll år 2015, dvs. omkring 1 185 euro per månad, medan den året innan var 14 270 euro, dvs. 1 190 euro per månad. Den ekonomiska utsattheten beskriver relativa inkomstskillnader mellan medel- och låginkomsttagare, vilket innebär att utvecklingen av ekonomisk utsatthet beror på låginkomsthushållens egen inkomstutveckling, men också på utvecklingen av medianinkomsten. Till låginkomsttagare räknas de personer vars hushålls disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet 1) är under 60 procent av den nationella medianinkomsten.


Källa:
Statistikcentralen / Inkomstfördelningsstatistik


Beskrivning av indikatorn

Till låginkomsttagare räknas medlemmar av hushåll där den sammanlagda disponibla penninginkomsten per konsumtionsenhet (den s.k. ekvivalenta inkomsten) understiger 60 % av den ekvivalenta medianinkomsten för samtliga hushåll. Den procentuella andel av befolkningen som ligger under denna inkomstgräns kallas låginkomstgraden. Eurovärdet för låginkomstgränsen varierar från år till år.