Självmord 

Uppdaterad: 30.12.2016 - Uppdateras nästa gång: 29.12.2017
   
 
 
Dela på

Antalet självmord minskade ytterligare år 2015

Enligt Statistikcentralens statistik över dödsorsaker begicks totalt 731 självmord i Finland år 2015. Detta är omkring 60 färre än året innan. Självmordsdödligheten har minskat med 40 procent under femton år. Mest har självmorden minskat bland män i åldersgruppen 35–44 år. Män begår dock fortfarande självmord i betydligt större utsträckning än kvinnor: Av dem som begått självmord var tre av fyra män.


Källa:
Statistikcentralen / Dödsorsaker


Beskrivning av indikatorn

Statistikcentralen sammanställer statistik över dödsorsaker och utvecklingen av dödligheten. Statistiken över dödsorsaker grundar sig på dödsattester, som kompletteras med uppgifterna i befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. I statistiken över dödsorsaker ingår personer som avlidit i Finland eller utomlands under kalenderåret och vars hemort vid dödstidpunkten var i Finland.