Kaikki indikaattorit

Indikaattori Lähde Päivitetty Seuraava päivitys
Ajoneuvojen ensirekisteröinnit Tilastokeskus 23.3.2017 23.3.2018
Alkoholin kokonaiskulutus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.4.2017 10.5.2018
Alkoholisyihin kuolleet Tilastokeskus 29.12.2017 17.12.2018
Ammatillinen järjestäytyminen Työ- ja elinkeinoministeriö 7.9.2017 7.9.2018
Asevelvollisuus Pääesikunta 8.3.2017 23.3.2018
Asuntojen hinnat Tilastokeskus 27.10.2017 30.1.2018
Asuntokuntien koko Tilastokeskus 22.5.2017 22.5.2018
BKT asukasta kohti Tilastokeskus 13.7.2017 31.1.2018
Elinajanodote Tilastokeskus 27.10.2017 26.10.2018
Eläkkeellesiirtymisiän odote Eläketurvakeskus 30.3.2017 30.3.2018
Energian kulutus Tilastokeskus 8.12.2017 11.12.2018
Energian loppukäyttö Tilastokeskus 8.12.2017 11.12.2018
Hedelmällisyys Tilastokeskus 11.4.2017 11.4.2018
Henkirikokset Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 15.1.2018 8.1.2019
Ikääntyneiden toimintakyky Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 25.8.2014 15.2.2018
Imeväiskuolleisuus Tilastokeskus 28.4.2017 28.4.2018
Inflaatio Tilastokeskus 15.1.2018 20.2.2018
Itsemurhat Tilastokeskus 29.12.2017 17.12.2018
Julkinen velka ja alijäämä Tilastokeskus 29.9.2017 29.3.2018
Julkiset kokonaismenot Tilastokeskus 31.1.2017 31.1.2018
Kalansaalis Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 11.1.2018 11.12.2018
Kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallinta Pääesikunta 18.3.2017 23.3.2018
Kansantalouden sektoreiden osuudet arvonlisäyksestä Tilastokeskus 13.7.2017 31.1.2018
Kansantalouden suhdanteet Tilastokeskus 16.1.2018 14.2.2018
Kasvihuonekaasupäästöt Tilastokeskus 8.12.2017 27.3.2018
Kehitysyhteistyö Ulkoasiainministeriö 11.10.2017 18.10.2018
Kiinteän verkon laajakaistaliittymien nopeudet Viestintävirasto 8.11.2017 30.3.2018
Kirjastokäynnit Tilastokeskus 16.6.2017 31.5.2018
Konkurssit Tilastokeskus 13.12.2017 24.1.2018
Kotitalouksien kulutusmenot Tilastokeskus 13.7.2017 31.1.2018
Kotitalouksien oikaistu reaalitulo Tilastokeskus 13.7.2017 31.1.2018
Kotitalouksien rahoitusvarat Tilastokeskus 22.12.2017 28.3.2018
Kotitalouksien säästämisaste Tilastokeskus 13.7.2017 31.1.2018
Kotitalouksien toimeentulon riittävyys Tilastokeskus 21.12.2017 2.3.2018
Kotitalouksien tulot Tilastokeskus 3.3.2017 2.3.2018
Kotitalouksien velkaantuneisuus Tilastokeskus 13.7.2017 31.1.2018
Koulutukseen hakeutuminen Tilastokeskus 13.12.2017 13.12.2018
Kulttuurin arvonlisäys Tilastokeskus 24.10.2017 24.10.2018
Kulttuuriosallistuminen tietoverkoissa Tilastokeskus 9.12.2016 21.2.2018
Kulttuuritilaisuuksissa käyminen Tilastokeskus 25.3.2013 25.3.2019
Kuluttajabarometri Tilastokeskus 27.12.2017 29.1.2018
Lasten kotihoidon tukea saaneet Kela 31.3.2017 28.3.2018
Lastensuojelu Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 20.12.2017 28.11.2018
Lihavuus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 9.10.2017 2.10.2018
Liikunta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 9.10.2017 2.10.2018
Luonnonvarojen kokonaiskäyttö Tilastokeskus 17.11.2017 15.11.2018
Luovien taiteiden harrastaminen Tilastokeskus 25.3.2013 25.3.2019
Lämpötilan kehitys Ilmatieteen laitos 1.12.2017 1.3.2018
Maanpuolustustahto Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 8.12.2017 14.12.2018
Matkaviestinverkon liittymät Viestintävirasto 8.11.2017 30.3.2018
Matkaviestinverkossa siirretty data Viestintävirasto 8.11.2017 30.3.2018
Nuorten kokonaisrikollisuus Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 31.3.2017 31.3.2021
Opintojen eteneminen Tilastokeskus 17.3.2017 17.3.2018
Opintotukea saaneet aikuiset Kela 7.9.2017 9.2.2018
Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet Tilastokeskus 27.4.2017 27.4.2018
Palkkojen kehitys Tilastokeskus 12.10.2017 6.2.2018
Perhetyypit Tilastokeskus 26.5.2017 25.5.2018
Perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevat 20-29-vuotiaat Tilastokeskus 2.11.2017 2.11.2018
Pienimpiä eläkkeitä saaneet Kela 8.2.2017 8.2.2018
Pienituloiset Tilastokeskus 21.12.2017 2.3.2018
Pitkäaikaistyöttömät Työ- ja elinkeinoministeriö 22.12.2017 25.1.2018
Poliisin tietoon tulleet rikokset Tilastokeskus 23.3.2017 23.3.2018
Puhelut ja viestit Viestintävirasto 8.11.2017 30.3.2018
Puuston kasvu ja poistuma Metsäntutkimuslaitos 1.12.2017 2.10.2018
Rajanylitykset Rajavartiolaitos 9.3.2017 12.3.2018
Rakentaminen Tilastokeskus 21.12.2017 23.1.2018
Rikollisuuden pelko Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 22.6.2017 1.5.2018
Sepelvaltimotautiin kuolleet Tilastokeskus 29.12.2017 18.12.2018
Suomalaisten matkailu Tilastokeskus 29.3.2017 29.3.2018
Sähkön hankinta ja kulutus Tilastokeskus 2.11.2017 2.11.2018
Taloudellinen huoltosuhde Tilastokeskus 17.2.2017 19.2.2018
Taloudellinen kasvu (BKT) Tilastokeskus 1.12.2017 28.2.2018
Teollisuuden suhdanteet Tilastokeskus 10.1.2018 9.2.2018
Tieliikenneonnettomuudet Tilastokeskus 16.1.2018 16.1.2019
Tieliikenteen tavarankuljetukset Tilastokeskus 18.12.2017 21.3.2018
Toimeentulotuki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 20.12.2017 28.11.2018
Toimialoittainen kehitys Tilastokeskus 1.12.2017 28.2.2018
Tuloerot Tilastokeskus 20.12.2017 18.12.2018
Tuonti ja vienti Tulli 8.1.2018 7.2.2018
Tupakointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 9.10.2017 2.10.2018
Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tilastokeskus 26.10.2017 25.10.2018
Tyytyväisyys elämän eri puoliin Tilastokeskus 25.8.2014 1.2.2019
Työ- ja pääomatulojen suhde Tilastokeskus 13.7.2017 31.1.2018
Työkyvyttömyyseläkettä saaneet Eläketurvakeskus 30.3.2017 30.3.2018
Työlliset toimialoittain Tilastokeskus 12.4.2017 12.4.2018
Työllisyysaste Tilastokeskus 22.12.2017 25.1.2018
Työmatkan pituus Suomen ympäristökeskus 15.2.2012 1.3.2018
Työttömyysaste Tilastokeskus 22.12.2017 25.1.2018
Uhanalaiset lajit Ympäristöministeriö 10.3.2011 1.1.2021
Uhrikokemukset Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 22.6.2017 1.5.2018
Ulkomaankauppa kansantaloudessa Tilastokeskus 13.7.2017 31.1.2018
Ulosottovelalliset Valtakunnanvoudinvirasto 31.7.2017 26.1.2018
Uusiutuvat energialähteet Tilastokeskus 8.12.2017 11.12.2018
Verotus Tilastokeskus 13.7.2017 16.3.2018
Viljasato Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 27.11.2017 8.3.2018
Väestön ikärakenne Tilastokeskus 29.3.2017 30.3.2018
Väestön ikärakenteen kehitys Tilastokeskus 29.3.2017 29.3.2018
Väestön koulutusrakenne Tilastokeskus 2.11.2017 2.11.2018
Väestönmuutokset Tilastokeskus 17.5.2017 17.5.2018
Väkivaltarikokset Tilastokeskus 23.3.2017 23.3.2018
Yhdyskuntajätteet Tilastokeskus 15.1.2018 29.11.2018
Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat Kela 18.12.2017 17.12.2018
Yritystoiminnan kansainvälistyminen Tilastokeskus 18.12.2017 18.12.2018
Äänestysaktiivisuus Tilastokeskus 30.4.2015 30.4.2019