Kaikki indikaattorit

Indikaattori Lähde Päivitetty Seuraava päivitys
Ajoneuvojen ensirekisteröinnit Tilastokeskus 23.3.2017 23.3.2018
Alkoholin kokonaiskulutus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.4.2017 10.5.2018
Alkoholisyihin kuolleet Tilastokeskus 30.12.2016 29.12.2017
Ammatillinen järjestäytyminen Työ- ja elinkeinoministeriö 7.9.2017 7.9.2018
Asevelvollisuus Pääesikunta 8.3.2017 23.3.2018
Asuntojen hinnat Tilastokeskus 27.10.2017 30.1.2018
Asuntokuntien koko Tilastokeskus 22.5.2017 22.5.2018
BKT asukasta kohti Tilastokeskus 13.7.2017 31.1.2018
Elinajanodote Tilastokeskus 27.10.2017 26.10.2018
Eläkkeellesiirtymisiän odote Eläketurvakeskus 30.3.2017 30.3.2018
Energian kulutus Tilastokeskus 23.3.2017 8.12.2017
Energian loppukäyttö Tilastokeskus 23.3.2017 8.12.2017
Hedelmällisyys Tilastokeskus 11.4.2017 11.4.2018
Henkirikokset Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 16.1.2017 15.1.2018
Ikääntyneiden toimintakyky Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 25.8.2014 30.11.2017
Imeväiskuolleisuus Tilastokeskus 28.4.2017 28.4.2018
Inflaatio Tilastokeskus 13.10.2017 14.11.2017
Itsemurhat Tilastokeskus 30.12.2016 29.12.2017
Julkinen velka ja alijäämä Tilastokeskus 29.9.2017 29.3.2018
Julkiset kokonaismenot Tilastokeskus 31.1.2017 31.1.2018
Kalansaalis Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 11.1.2017 11.1.2018
Kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallinta Pääesikunta 8.3.2017 23.3.2018
Kansantalouden sektoreiden osuudet arvonlisäyksestä Tilastokeskus 13.7.2017 31.1.2018
Kansantalouden suhdanteet Tilastokeskus 13.10.2017 14.11.2017
Kasvihuonekaasupäästöt Tilastokeskus 6.4.2017 8.12.2017
Kehitysyhteistyö Ulkoasiainministeriö 7.10.2013 12.8.2014
Kiinteän verkon laajakaistaliittymien nopeudet Viestintävirasto 19.5.2017 3.11.2017
Kirjastokäynnit Tilastokeskus 16.6.2017 31.5.2018
Konkurssit Tilastokeskus 18.10.2017 15.11.2017
Kotitalouksien kulutusmenot Tilastokeskus 13.7.2017 31.1.2018
Kotitalouksien oikaistu reaalitulo Tilastokeskus 13.7.2017 31.1.2018
Kotitalouksien rahoitusvarat Tilastokeskus 29.9.2017 22.12.2017
Kotitalouksien säästämisaste Tilastokeskus 13.7.2017 31.1.2018
Kotitalouksien toimeentulon riittävyys Tilastokeskus 21.12.2016 21.12.2017
Kotitalouksien tulot Tilastokeskus 3.3.2017 2.3.2018
Kotitalouksien velkaantuneisuus Tilastokeskus 13.7.2017 31.1.2018
Koulutukseen hakeutuminen Tilastokeskus 15.3.2017 13.12.2017
Kulttuurin arvonlisäys Tilastokeskus 24.10.2017 24.10.2018
Kulttuuriosallistuminen tietoverkoissa Tilastokeskus 9.12.2016 9.12.2017
Kulttuuritilaisuuksissa käyminen Tilastokeskus 25.3.2013 25.3.2019
Kuluttajabarometri Tilastokeskus 27.10.2017 27.11.2017
Lasten kotihoidon tukea saaneet Kela 31.3.2017 28.3.2018
Lastensuojelu Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 21.12.2016 20.12.2017
Lihavuus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 9.10.2017 2.10.2018
Liikunta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 9.10.2017 2.10.2018
Luonnonvarojen kokonaiskäyttö Tilastokeskus 17.11.2016 17.11.2017
Luovien taiteiden harrastaminen Tilastokeskus 25.3.2013 25.3.2019
Lämpötilan kehitys Ilmatieteen laitos 1.9.2017 1.12.2017
Maanpuolustustahto Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 9.12.2016 15.12.2017
Matkaviestinverkon liittymät Viestintävirasto 19.5.2017 3.11.2017
Matkaviestinverkossa siirretty data Viestintävirasto 19.5.2017 3.11.2017
Nuorten kokonaisrikollisuus Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 31.3.2017 31.3.2021
Opintojen eteneminen Tilastokeskus 17.3.2017 17.3.2018
Opintotukea saaneet aikuiset Kela 7.9.2017 9.2.2018
Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet Tilastokeskus 27.4.2017 27.4.2018
Palkkojen kehitys Tilastokeskus 12.10.2017 6.2.2018
Perhetyypit Tilastokeskus 26.5.2017 24.11.2017
Perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevat 20-29-vuotiaat Tilastokeskus 3.11.2016 2.11.2017
Pienimpiä eläkkeitä saaneet Kela 8.2.2017 8.2.2018
Pienituloiset Tilastokeskus 21.12.2016 21.12.2017
Pitkäaikaistyöttömät Työ- ja elinkeinoministeriö 24.10.2017 21.11.2017
Poliisin tietoon tulleet rikokset Tilastokeskus 23.3.2017 23.3.2018
Puhelut ja viestit Viestintävirasto 19.5.2017 3.11.2017
Puuston kasvu ja poistuma Metsäntutkimuslaitos 3.10.2016 24.11.2017
Rajanylitykset Rajavartiolaitos 9.3.2017 12.3.2018
Rakentaminen Tilastokeskus 20.10.2017 24.11.2017
Rikollisuuden pelko Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 22.6.2017 1.5.2018
Sepelvaltimotautiin kuolleet Tilastokeskus 30.12.2016 29.12.2017
Suomalaisten matkailu Tilastokeskus 29.3.2017 29.3.2018
Sähkön hankinta ja kulutus Tilastokeskus 2.11.2016 2.11.2017
Taloudellinen huoltosuhde Tilastokeskus 17.2.2017 19.2.2018
Taloudellinen kasvu (BKT) Tilastokeskus 1.9.2017 1.12.2017
Teollisuuden suhdanteet Tilastokeskus 10.11.2017 8.12.2017
Tieliikenneonnettomuudet Tilastokeskus 19.1.2017 19.1.2018
Tieliikenteen tavarankuljetukset Tilastokeskus 18.9.2017 18.12.2017
Toimeentulotuki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 20.12.2016 20.12.2017
Toimialoittainen kehitys Tilastokeskus 1.9.2017 1.12.2017
Tuloerot Tilastokeskus 20.12.2016 20.12.2017
Tuonti ja vienti Tulli 9.10.2017 7.11.2017
Tupakointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 9.10.2017 2.10.2018
Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tilastokeskus 26.10.2017 25.10.2018
Tyytyväisyys elämän eri puoliin Tilastokeskus 25.8.2014 1.2.2019
Työ- ja pääomatulojen suhde Tilastokeskus 13.7.2017 31.1.2018
Työkyvyttömyyseläkettä saaneet Eläketurvakeskus 30.3.2017 30.3.2018
Työlliset toimialoittain Tilastokeskus 12.4.2017 12.4.2018
Työllisyysaste Tilastokeskus 24.10.2017 21.11.2017
Työmatkan pituus Suomen ympäristökeskus 15.2.2012 1.3.2018
Työttömyysaste Tilastokeskus 24.10.2017 21.11.2017
Uhanalaiset lajit Ympäristöministeriö 10.3.2011 1.1.2021
Uhrikokemukset Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 22.6.2017 1.5.2018
Ulkomaankauppa kansantaloudessa Tilastokeskus 13.7.2017 31.1.2018
Ulosottovelalliset Valtakunnanvoudinvirasto 31.7.2017 26.1.2018
Uusiutuvat energialähteet Tilastokeskus 23.3.2017 8.12.2017
Verotus Tilastokeskus 13.7.2017 16.3.2018
Viljasato Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 23.2.2017 23.11.2017
Väestön ikärakenne Tilastokeskus 29.3.2017 30.3.2018
Väestön ikärakenteen kehitys Tilastokeskus 29.3.2017 29.3.2018
Väestön koulutusrakenne Tilastokeskus 3.11.2016 2.11.2017
Väestönmuutokset Tilastokeskus 17.5.2017 17.5.2018
Väkivaltarikokset Tilastokeskus 23.3.2017 23.3.2018
Yhdyskuntajätteet Tilastokeskus 20.12.2016 30.11.2017
Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat Kela 16.12.2016 15.12.2017
Yritystoiminnan kansainvälistyminen Tilastokeskus 16.12.2016 18.12.2017
Äänestysaktiivisuus Tilastokeskus 30.4.2015 30.4.2019