Pienet ja keskisuuret yritykset 

Päivitetty: 28.11.2013 - Seuraava päivitys: 18.6.2015
   
 
 
Jaa

Yritysten henkilöstö väheni ja liikevaihto kasvoi vuonna 2012

Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan Suomessa toimi 322 183 yritystä vuonna 2012. Näissä oli henkilöstöä yrittäjinä ja palkansaajina 1 471 000 ja liikevaihtoa kertyi 390,2 miljardia euroa. Yritysten lukumäärä väheni noin viidellä kymmenellä edellisvuodesta. Henkilöstö väheni 15 200 henkilöllä eli yhden prosentin. Liikevaihto puolestaan kasvoi yhden prosentin verran, noin viisi miljardia euroa.

Pieniä ja keskisuuria, alle 250 henkilöä työllistäviä, yrityksiä oli 99,8 prosenttia kaikista yrityksistä. Niiden henkilöstö oli 64 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä ja liikevaihto 53 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Osuudet ovat olleet vuosien mittaan melko muuttumattomia, mutta liikevaihto-osuus on kasvanut pari prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Suuria, yli 250 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli 0,2 prosenttia kaikista yrityksistä ja ne työllistivät 36 prosenttia koko henkilöstöstä ja tuottivat 47 prosenttia liikevaihdosta. Pienten, alle 50 henkilöä työllistävien, ja suurten yritysten lukumäärä väheni ja myös niiden henkilöstö ja liikevaihto vähenivät. Sen sijaan keskisuurten, 50 − 249 henkilöä työllistävien, yritysten lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto kasvoivat.


Lähde:
Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto


Indikaattorin kuvaus

Pieniksi ja keskisuuriksi yrityksiksi, PK-yrityksiksi, määritellään yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää.

Henkilöstö käsittää palkansaajat ja yrittäjät. Henkilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä.
 
Pienten ja keskisuurten yritysten kehityksellä on näkyvät vaikutukset Suomen kansantaloudessa. Pk-yritykset muodostavat merkittävän osan Suomen yrityskannasta, minkä seurauksena niillä on myös suuri työllistävä vaikutus yhteiskunnassa. Pk-yritysten tarkastelu ei rajaudu vain elinkeinoelämään vaan niiden vaikutusten arviointi tulisi nähdä myös sosiaali- ja työvoimapoliittisesti.  Kotimaisten työmarkkinoiden osuuden lisäksi pk-yritykset muodostavat huomattavan osan Suomen viennin määrästä. Pk-yritys-indikaattoreiden analysointi luokin kattavaa yleiskuvaa yrittäjyyden ja yritystoiminnan toimintaedellytyksistä ja kehitystrendeistä Suomessa sekä antaa taustatietoa yrityspolitiikan kehittämiselle.

Julkisen hallinnon politiikkatoimilla pyritään luomaan vakaata ja kestävää talouden kasvua turvaamalla yrityssektorin rahoitus ja investoimalla uusille kasvualoille. Elinkeinoelämän aktivoinnin keskiössä ovat juuri pienet ja keskisuuret yritykset, joista odotetaan syntyvän tulevaisuudessa suuri osa uusista työpaikoista. Investointien lisäksi pk-yritysten tuomaa uutta talouden kasvua pyritään edistämään veroratkaisuilla ja elinkeinoelämän rakenneuudistuksilla.