Kirjastokäynnit 

Päivitetty: 16.6.2017 - Seuraava päivitys: 31.5.2018
   
 
 
Jaa

Yleisten kirjastojen käyttö

Kirjastojen käyttöluvut ovat viime vuosina olleet laskusuunnassa. Kaikkiaan 2 miljoonaa suomalaista eli 36 prosenttia väestöstä lainasi kirjastosta jotain vuonna 2016. Vuosina 2000-2016 lainaajien osuus väestöstä laski yli 11 prosenttiyksikköä.

Fyysisiä kirjastokäyntejä kirjattiin vuonna 2016 yhteensä runsaat 49 miljoonaa ja verkkokäyntejä lähes 42 miljoonaa. Fyysisten käyntien määrä on laskenut 23 prosenttia vuodesta 2000. Verkkokäyntien määrä ylitti fyysisten käyntien määrän ensi kerran vuonna 2010, mutta vuonna 2016 verkkokäyntien määrä jäi yli 7 miljoonaa pienemmäksi kuin fyysisten käyntien määrä. Asukasta kohti fyysisiä käyntejä oli 9 ja lainauksia 16 kappaletta vuonna 2016.


Lähde:
Tilastokeskus / Kulttuuritilasto ja Opetus- ja kulttuuriministeriö


Indikaattorin kuvaus

Suomalaista kirjastoverkkoa on supistettu viime vuosina, mutta se on kansainvälisessä vertailussa yhä varsin laaja. Vuonna 2016 eri puolilla maata oli pää-, sivu- ja laitoskirjastoja yhteensä 743. Tämä oli yli 20 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2000. Kirjastoautojen lukumäärä oli 137, 32 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2000.

Kirjastopalvelujen laatuun vaikuttaa palveluverkon tiheyden lisäksi kirjastojen kokoelmien määrä ja sisältö. Kirjastoilla on nykyisin myös monipuoliset verkkopalvelut. Yleisten kirjastojen kokoelmissa oli vuonna 2016 kirja-aineistoa runsaat 31 miljoonaa kappaletta ja muuta aineistoa 4,2 miljoonaa kappaletta. Viime vuosina erityisesti kirja-aineiston määrä on vähentynyt.