Tieliikenneonnettomuudet 

Päivitetty: 15.6.2016 - Seuraava päivitys: 15.6.2017
   
 
 
Jaa

Tieliikenteessä menehtyi 266 ihmistä vuonna 2015


Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2015 tapahtui 5 164 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa kuoli 266 ja loukkaantui 6 385 ihmistä. Kuolleita oli 37 henkilöä enemmän ja loukkaantuneita 320 vähemmän kuin vuonna 2014.

Lähde:
Tilastokeskus / Tieliikenneonnettomuustilasto


Indikaattorin kuvaus

Tieliikenneonnettomuus on henkilö- tai omaisuusvahinkoon johtanut tapahtuma, joka on sattunut tieliikennelain mukaan yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella ja jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva kulkuneuvo. Jalankulkijan kaatuminen ei ole liikenneonnettomuus, polkupyörällä (=ajoneuvo) kaatuminen on.

Tieliikenneonnettomuustilaston tiedot perustuvat poliisin tietoon tulleisiin, henkilövahinkoon johtaneisiin tieliikenneonnettomuuksiin. Mukana ovat kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet sekä suuri osa loukkaantumisonnettomuuksista. Tietoja käytetään liikenneturvallisuustilanteen seurantaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti.