Ikääntyneiden toimintakyky 

Päivitetty: 25.8.2014 - Seuraava päivitys: 15.2.2018
   
 
 
Jaa

Ikääntyneiden toimintakyky parantunut

Niiden osuus 65–74- ja 75–84-vuotiaista, joilla on vaikeuksia päivittäistoiminnoissa, on laskenut selvästi vuosien 1993 ja 2013 välillä. Nuoremmassa, 65-74-vuotiaiden ikäryhmässä toimintakykyvaikeudet ovat vielä melko harvinaisia. Vaikeudet lisääntyvät yli 75-vuotiailla. Vuonna 1993 75–84-vuotiaista naisista 36 prosenttia ja miehistä 32 prosenttia raportoi vaikeuksista ulkona liikkumisesta, kun vastaavat osuudet vuonna 2013 olivat naisilla 25 prosenttia ja miehillä 13 prosenttia.


Lähde:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / EVTK


Indikaattorin kuvaus

Vastausvaihtoehdon 1, 2 tai 3 valinneiden osuus kysymykseen 'Kykenettekö liikkumaan ulkona?'. Vastausvaihtoehdot olivat: 1. En kykene edes autettuna, 2. Kyllä, jos joku auttaa, 3. Kyllä, yksin mutta se on hankalaa, 4. Kyllä, yksin ilman vaikeuksia. Kysymys kuuluu patteristoon, jonka johdanto on seuraava: 'Iäkkäillä henkilöillä saattaa olla vaikeuksia seuraavien toimintojen suorittamisessa. Kykenettekö Te selviytymään seuraavista toiminnoista? Selviättekö niistä yksin vai tarvitsetteko toisen henkilön apua?'.

Tietoaineisto: "Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys" -postikyselytutkimus on toteutettu joka toinen vuosi vuodesta 1993 lähtien.