Tuloerot 

Päivitetty: 18.12.2013 - Seuraava päivitys: 18.12.2014
   
 
 
Jaa

Tuloerot kaventuivat vuonna 2012

Suhteellisia tuloeroja kuvaava Gini-indeksi oli likimain samalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Se aleni 1,3 prosenttiyksikköä vuodesta 2011 vuoteen 2012 ja sai arvon 27,2. Vuoteen 1995 verrattuna Gini-kerroin on kasvanut merkittävästi eli noin 5 prosenttiyksikköä, josta suuri osa aiheutuu tuloerojen kasvusta 1990-luvun lopulla. Gini-kertoimella mitattuna tuloerot ovat olleet suurimmillaan vuonna 2007, johon verrattuna vuoden 2012 Gini-kerroin oli 2,3 prosenttiyksikköä pienempi. Gini-indeksi saa arvon 0, jos kaikki saavat saman verran tuloja ja arvon 100, jos yksi tulonsaaja saa kaikki tulot. Mitä pienempi Gini-kerroin on, sitä pienemmät ovat tuloerot.


Lähde:
Tilastokeskus / Tulonjaon kokonaistilasto


Indikaattorin kuvaus

Gini-kerroin on yleisin tuloeroja kuvaava tunnusluku. Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet. Gini-kertoimen suurin mahdollinen arvo on yksi. Tällöin suurituloisin tulonsaaja saa kaikki tulot. Pienin mahdollinen Gini-kertoimen arvo on 0, jolloin kaikkien tulonsaajien tulot ovat yhtä suuret. Tulonjakotilastossa Gini-kertoimet esitetään prosentteina (sadalla kerrottuna). Gini-kerroin kuvaa suhteellisia tuloeroja. Gini-kerroin ei muutu, jos kaikkien tulonsaajien tulot muuttuvat prosenteissa saman verran. Gini-kerroin on laskettu asuntokuntien käytettävissä olevista rahatuloista kulutusyksikköä kohden.