Kotitalouksien velkaantuneisuus 

Päivitetty: 30.1.2015 - Seuraava päivitys: 2.3.2015
   
 
 
Jaa

Kotitalouksien velkaantumisaste kohosi

Kotitalouksien velkaantumisaste oli vuoden 2013 lopussa 118,5 prosenttia eli se kasvoi 0,4 prosenttiyksikköä vuoden aikana. Velkaantumisaste on rahoitustilinpidon mukaisten lainojen suhde vuoden käytettävissä olevaan nettotuloon.


Lähde:
Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito


Indikaattorin kuvaus

Kotitalouksien velkaantuneisuusasteella kuvataan luottojen suhdetta kotitalouden käytettävissä olevaan tuloon.

Käytettävissä olevat tulot saadaan, kun bruttotuloista vähennetään maksetut tulonsiirrot (välittömät verot, sosiaaliturvamaksut ja pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut). Tulot ovat kyseisen vuoden aikana kertyneet käytettävissä olevat tulot yhteensä.

Kotitalous muodostuu henkilöistä, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät yhdessä tulojaan.

Kotitalouksien velkaantumisastetta tilastoidaan myös neljännesvuosittain. Aineistoon voi tutustua Tilastokeskuksen rahoitustilinpidon taulukoista.