Kotitalouksien velkaantuneisuus 

Päivitetty: 29.1.2016 - Seuraava päivitys: 16.3.2016
   
 
 
Jaa
Kotitalouksien velkaantumisaste oli 121,6 prosenttia vuonna 2014.

Lähde:
Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito


Indikaattorin kuvaus

Kotitalouksien velkaantuneisuusasteella kuvataan luottojen suhdetta kotitalouden käytettävissä olevaan tuloon.

Käytettävissä olevat tulot saadaan, kun bruttotuloista vähennetään maksetut tulonsiirrot (välittömät verot, sosiaaliturvamaksut ja pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut). Tulot ovat kyseisen vuoden aikana kertyneet käytettävissä olevat tulot yhteensä.

Kotitalous muodostuu henkilöistä, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät yhdessä tulojaan.

Kotitalouksien velkaantumisastetta tilastoidaan myös neljännesvuosittain. Aineistoon voi tutustua Tilastokeskuksen rahoitustilinpidon taulukoista.